Industriproduktionen i vild fremgang i marts

Det sker på trods af markant modvind fra flere retninger, med mangel på materialer og arbejdskraft og høje råvarepriser.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 5,2% i marts. Dermed er in­du­stri­pro­duk­tio­nen steget i samtlige af årets tre første måneder og slår rekord for tredje måned i træk. Sammenligner vi årets første kvartal som helhed med kvartalet før, er in­du­stri­pro­duk­tio­nen steget med 4,5%.

Den danske industri slår imponerende ny rekord efter en vild fremgang i marts. Det sker på trods af markant modvind fra flere retninger, hvor mangel på materialer, udstyr, arbejdskraft, stigende råvarepriser og ny usikkerhed forbundet med krigen i Ukraine præger virkeligheden i øjeblikket. Derfor er det en mildest talt flot præstation af den danske industri, som virkelig har optur på til trods for masser af modvind.

De stærke takter i 2022 kommer i forlængelse af et utrolig stærkt 2021 også. Den danske industri har formået af løfte produktionen med imponerende 19% i forhold til før coronakrisen, som ellers begyndte med et tilbageslag for industrien.

Industrien oplever aktuelt markante begrænsninger, og det kan hæmme produktionen over den kommende tid. I april melder 65% af in­du­stri­virk­som­he­der­ne om mangel på materialer og udstyr, hvilket aldrig tidligere er målt så højt. Det er nogle voldsomme pro­duk­tions­be­græns­nin­ger, som skyldes pres på den internationale økonomi og udfordrende for­sy­nings­kæ­der med fortsatte cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina og krig i Ukraine. Samtidig melder 43% om mangel på arbejdskraft, hvor vi i dag står med den laveste ledighed i Danmark siden 2008.

Fremgangen in­du­stri­pro­duk­tio­nen i årets første kvartal er især drevet af me­di­ci­na­lin­du­stri­en. Medicin er gået frem med 9,1% og udgør en stor del af industrien. Men også uden medicin er industrien gået frem og steget med 2,9% i første kvartal. Fremgangen er samlet set at spore i 9 ud af 12 underbrancher i industrien.

Relaterede artikler