Industriens produktion falder

Det sker efter en vild stime af rekorder gennem den første del af året.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion faldt med 2,6% i juli. Det er første gang i år, at industriens produktion falder. Sammenlignet med ved årsskiftet er in­du­stri­pro­duk­tio­nen dog fortsat 10% højere til trods for det seneste fald.

For første gang i år falder produktionen i industrien. Det sker efter en vild stime af rekorder gennem den første del af året, så det er faktisk ret imponerende, at vi ikke har set et fald før nu. Højere pro­duk­tions­om­kost­nin­ger, mangel på materialer og arbejdskraft, og sidst men ikke mindst en kraftigt øget usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine har leveret og leverer stadig massiv modvind til industrien. Så det seneste fald kan varsle en tid, hvor udfordringerne har tårnet sig op, men faldet i produktionen sker altså fra et enormt højt niveau.

Tilbagegangen i industrien i juli er desværre bred og sker i 9 ud af 12 brancher. Det er brandærgerligt, da det er med til at indikerer en fælles tilbagegang med intakte udfordringer. Set for 2022 som helhed er produktionen øget i 7 ud af 12 brancher gennem året. Den største fremgang er med længder i me­di­ci­nal­sek­to­ren med 31% i år, som er dansk industris guldkalv, men flere øvrige brancher følger også fint trop. Blandt andet er produktionen i maskin- og mø­be­lin­du­stri­en vokset med henholdsvis 16% og 4% siden årsskiftet.

Udfordringerne for industrien har tårnet sig op i 2022, men visse af udfordringerne er i det små begyndt at aftage. Manglen på materialer og arbejdskraft er stadig høj, hvor 51% af in­du­stri­virk­som­he­der­ne fortsat melder om mangel på materialer og udstyr. Tidligere på året var det tal oppe på 65%. Hertil melder 33% om mangel på arbejdskraft, hvor det tidligere var oppe på 43%.

For­vent­nin­ger­ne til produktionen hos in­du­stri­virk­som­he­der­ne ligger omtrent på sit laveste siden begyndelsen af coronakrisen. Det vidner om, at udfordringerne for industrien fortsat er til stede. Mens det stadig er betragtelige meldinger om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger, så er driften blevet markant dyrere med pro­du­cent­pri­ser, som er steget hele 35% i forhold til for et år siden. Samtidig er usikkerheden om fremtiden høj med risiko for den globale økonomi og dermed også ringere muligheder for industrien til at kunne afsætte deres varer.

Relaterede artikler