Industrien stærkt fra start i 2022 med ny produktionsrekord

Dog har produktionsbegrænsninger meldt sin ankomst.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 2,2% i januar. Dermed kom industrien rigtig godt fra begyndelsen af 2022 år og fulgte på fornem vis op på et stærkt 2021. Som helhed for hele 2021 øgede industrien sin produktion med 9% i forhold til 2020. Og sammenlignet med før corona producerede industrien 5% mere i 2021 i forhold til 2019.

Fremgangen i industrien i januar er bredt funderet og er at finde i 10 ud af 12 underbrancher. De største vækstbidrag kom i januar fra maskin- og me­ta­lin­du­stri­en.

Industrien lagde vildt fra land i år og fortsatte de utrolig stærke takter fra 2021. Produktionen rammer ny rekord med de her tal og generelt har den danske industri klaret coronakrisen på yderst imponerende vis.

Dog har pro­duk­tions­be­græns­nin­ger fra mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft meldt sin ankomst, og det kan bremse industriens potentiale. Samtidig har en ny risiko meldt sig med Ruslands invasion af Ukraine, om end det er for tidligt at definere den endelige påvirkning dansk industri og dansk økonomi som helhed.

De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at 43% af in­du­stri­virk­som­he­der­ne melder om mangel på materialer og udstyr, mens 42% beretter om mangel på arbejdskraft. Det er rekordhøje niveauer i pro­duk­tions­mang­ler for industrien.

Relaterede artikler