Industrien opjusterer investeringsforventninger for i år

De stigende investeringsforventninger skal ses i lyset af et fortsat højt kapacitetspres i industrien.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at industrien, her i foråret sammenlignet med den foregående måling tilbage i efteråret, opjusterer in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger­ne for 2022.

Undersøgelsen er en del af industrien konjunk­tur­ba­ro­me­ter, som bygger på data indsamlet i de 2-3 første uger i april. Den viser en vækst i industriens in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger­ne på 34% for 2022 i forhold til 2021. Tilbage i oktober blev den 1. måling foretaget af industriens in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger­ne for 2022, og her lå for­vent­nin­ger­ne lavere på 30% for 2022 i forhold til 2021.

De stigende in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger skal ses i lyset af et fortsat højt kapacitetspres i industrien. Det fremgår af industriens konjunk­tur­ba­ro­me­ter, at ka­pa­ci­tets­ud­nyt­tel­sen i industrien i 2. kvartal 2022 fortsat ligger på det højeste niveau siden 1. kvartal 2008.

Det er positivt, at industriens in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger er steget her i april på trods af, at den uafklarede situation i Ukraine aktuelt øger usikkerheden til fremtiden. Det kan godt være, at øget usikkerhed til fremtiden typisk vil sætte tunge spor i virk­som­he­der­nes in­ve­ste­rings­pla­ner, men et fortsat højt kapacitetspres siden den seneste måling i oktober mere end opvejer den stigende usikkerhed. Den her pæne fremgang i in­ve­ste­rings­for­vent­nin­ger­ne er et godt tegn for dansk økonomi og de fremtidige vækstudsigter.

Relaterede artikler