Højeste vækst i Danmark i 27 år

Vi går nu ind i et år, hvor væksten vil dampe af men med fortsat pæn fremgang.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at BNP steg 1,1% i 4. kvartal. Det er en bekræftelse af BNP-indikatoren, som lød på 1,1%. Væksten i 3. kvartal opjusteres en anelse til 1,2% mod tidligere 1,1%. Også 2. kvartal opjusteres til nu 2,3% mod før 2,1%, mens økonomien i 1. kvartal skrumpede -0,2%.

I 2021 som helhed voksede dansk BNP med 4,1%. Det er den højeste vækst siden 1994. Det betyder, at dansk økonomi endegyldigt er oppe af coronakrisens hul og i dag 3,8% større, end før coronakrisen ramte.  I 2020 dykkede BNP med -2,1%.

Dansk økonomi bryder gennem lydmuren med højeste vækst i 27 år. En kraft­præ­sta­tion at dansk økonomi. Vi går nu ind i et år, hvor væksten vil dampe af men med fortsat pæn fremgang.

En ny trussel for økonomien er dog tilføjet fra Ruslands invasion af Ukraine. Vi forventer ikke, at det resulterer i dybere slag til dansk økonomi, men det vil samtidig være komplet naivt og negligerbart at se bort fra det. Det kan ramme dansk økonomi på særligt tre punkter. Det risikerer at bide på dansk eksport. Selvom den direkte eksport til Rusland og Ukraine er relativt begrænset, så er risikoen, at det vil påvirke den europæiske samlede økonomi og dermed også det største danske eksportmarked. Samtidig bidrager invasionen til stor usikkerhed, hvilket typisk kan påvirke in­ve­ste­rin­ger­ne. Endelig bærer et ændret geopolitisk risikobillede tæt på os geografisk på en risiko for forbrugernes forbrugslyst. Det er dog for nu alene ri­si­kos­ce­na­ri­er for dansk økonomi forbundet med invasionen og ikke noget, som vi ser udmønte sig i mærkbar grad endnu.

I 2022 forventer vi en vækst på omkring 3%. Dansk økonomi vil dermed fortsat vækste, men dampen vil gå af. Det økonomiske risikobillede er dog blevet mere markant. Først er begrænsninger for økonomien med mangel på materialer og arbejdskraft blevet mere udtalte i 2021 og ind i 2022, og hertil har sidenhen Ruslands invasion af Ukraine et iboende risikoelement set med økonomiske briller.

Pri­vat­for­bru­get bidrager mærkbart til væksten i dansk økonomi og voksede i 2021 samlet med 3,5%. Med en ophobet forbrugssult og store opsparinger har forbrugerne sparket nyt liv i økonomien efter en mørk tid med corona. For­ud­sæt­nin­ger­ne for det høje forbrug er stærke med rekordmange i arbejde, stor jobsikkerhed og massive opsparinger hos danskerne.

BNP er et væsentligt tal for økonomien, men skal altid tages med et god portion salt og kan ikke stå alene som pejlemærke. Andre økonomiske nøgletal viser dog helt samme tem­pe­ra­tur­må­ling med en ganske varm økonomi. Beskæftigelsen rammer nye rekorder, hvor der i 2021 kom næsten 142.000 flere i arbejde, mens ledigheden er drønet ned i det laveste siden 2008.

Relaterede artikler