Højeste fart på forbrugerpriserne siden 1989

Prisstigningerne har ikke toppet, og det kommer til at blive endnu højere, før det igen bliver lavere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Forbrugertilliden i mærkbart fald i oktober

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske for­bru­ger­pri­ser steg 4,8% i februar i forhold til samme måned for et år siden. Det er en stigning fra januars inflation på 4,3%.

Der er tale om meget markante løft i inflationen. Med den seneste hop i inflationen rammer hastigheden i for­bru­ger­pri­ser­ne det hurtigste i 32 år. For et års tid siden oplevede danskerne en inflation på blot 0,6%, men for­bru­ger­pri­ser­ne tog i efteråret og ind i vinteren for alvor fart på.

Danskerne mærker de kraftigste prisstigninger siden 1989. Gør vi det op i kroner, så skal en børnefamilie i dag bruge op mere end 20.000 kr. flere penge for at opretholde det samme forbrug i forhold til for et år siden. Den voldsomme inflation er især drevet af energi, men ikke udelukkende af energi. Fødevarer trækker også pænt op.

Helt overordnet er de højere for­bru­ger­pri­ser for danskerne primært drevet af varer, som i februar er steget med 7% i pris i forhold til samme måned sidste år. Og det er særligt elektricitet, fødevarer, brændstof og gas, som driver de højere priser.

Pris­stig­nin­ger­ne har ikke toppet, og det kommer til at blive endnu højere, før det igen bliver lavere. Energipriserne er skudt yderligere i vejret med Ruslands invasion af Ukraine og sanktioner som modsvar, og det vil de kommende måneders inflationstal bære mærkbart præg af. Godt nok falder de faldet de seneste dage, men niveauet er fortsat markant forhøjet. Samtidig er der udsigt til mere bredspektrede prisstigninger for danskerne. Det er ikke nemlig ikke kun forbrugerne, som oplever højere energipriser, men også virksomhederne. Det vil virksomhederne til en vis udstrækning vælte det over på forbrugerne ved at hæve priserne over den kommende tid.

Virk­som­he­der­nes pro­du­cent­pri­ser ligger hele 31% højere end for et år siden, hvor det også her især er energi og råvarer, som gør livet dyrere for danske virksomheder. Det kommer de danske forbrugere til at opleve ved, at flere virksomheder vil hæve priserne over den kommende tid. I februar svarede næsten halvdelen af de­tail­virk­som­he­der­ne, at de forventer at hæve priserne over de kommende tre måneder. I industrien er det 35%. Og virksomhederne er vel at mærke blevet spurt inden den nye kraftige stigning i energipriserne i marts. Vi forventer derfor, at andelen af virksomheder som ser ind i at hæve priserne vil stige yderligere.

Det kraftige hop i inflationen skyldes ikke mindst energipriserne. Men også globale flaskehalse, et spring i råvarepriser og høje fragtpriser påvirker for­bru­ger­pri­ser­ne. Vi ser endnu ikke tegn på kraftige stigninger i lønnen, løntallene er efterhånden gamle og kommer til at drage sig stor opmærksomhed i den kommende tid. Det danske arbejdsmarked er aktuelt presset, hvor virksomhederne i tiltagende grad melder om mangel på arbejdskraft. Såfremt det sætter sig i løndannelsen, kan det også skubbe yderligere til for­bru­ger­pri­ser­ne.

Relaterede artikler