Højeste antal konkurser i 12 år

Vi ser lige nu et meget klart opadgående pres på konkurserne.

Salget i hoteller og restauranter steg 6% i 3. kvartal - men endnu lang vej tilbage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 271 konkurser i november blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er alene et lille fald fra oktober, hvor der var 278 konkurser, og der er fortsat ganske mange konkurser. Der har foreløbig været 2.552 konkurser i år. Det er 31% flere end i samme periode sidste år, som bød på færre end 2.000 konkurser. Det gennemsnitlige konkursomfang er i år det højeste siden 2010. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

I november mistede 1.456 personer arbejdet i forbindelse med konkurserne i november. Det bringer totalen for tabte jobs op på 12.500 i 2022, hvilket er betragteligt flere end sidste års 8.500.

Konkurserne har retning mod det højeste i 12 år. Vi ser lige nu et meget klart opadgående pres på konkurserne. Stigningen kommer efter en tid med ekstraordinært få konkurserne under coronakrisen. Kon­kurs­sta­ti­stik­ken svinger typisk en del fra måned til måned, men tendensen er meget klar i 2022, hvor et efterslæb fra coronakrisen skubber konkurserne opad.

Virksomhederne presses fra flere fronter. Tusindvis af virksomheder har stået og står stadig overfor til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån til staten for milliarder. De fleste virksomhederne har fundet løsninger og er kommet godt igennem, men det gælder langtfra alle. Samtidig oplever virksomhederne et massivt om­kost­nings­pres, mens for­ret­nings­ud­sig­ter­ne er voldsomt slørede. Det giver en rigtig dårlig cocktail, som er med til at sende konkurserne op.

Skat­testy­rel­sen har under coronakrisen udbetalt moms- og A-skattelån for 34 mia. kr. til i omegnen af 48.000 virksomheder. De lån betales tilbage i 2022 og 2023. De første og største til­ba­ge­be­ta­lin­ger fandt sted 1. april og 1. juni på samlet 29 mia. kr. Langt det meste er tilbagebetalt eller oprettet som til­ba­ge­be­ta­lings­ord­ning hos Skat­testy­rel­sen. Den seneste opgørelse fra november viser, at der fortsat udestår til­ba­ge­be­ta­ling for 1,5 mia. kr. Den manglende betaling kan være et signal om, at konkurser kan være undervejs. I den kommende tid skal 13.000 virksomheder tilbagebetale yderligere 4 mia. kr. tilbage i coronalån.

Virk­som­he­der­nes pro­du­cent­pri­ser er 22% højere end for et år siden. Dog er presset taget af, hvor den højeste årlige stigning i statistikkens historie blev målt tidligere på året, hvor pro­du­cent­pri­ser­ne var steget med 38%. Den usikre tid for økonomien, virksomhederne og forbrugerne har bidt sig fast. Den vedvarende modvind risikerer at trække flere virksomheder med i konkursfaldet. Vi forventer derfor at se ind i en tid med et højere konkursniveau, end vi har været vant til gennem de seneste år.

Relaterede artikler