Højeste antal konkurser i 12 år

Vi ser i år et opadgående pres på konkurserne efter nogle år med ekstraordinært få konkurser.

Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 274 konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er en stigning fra september, hvor der var 258 konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr. I oktober mistede 1.505 arbejdet i forbindelse med konkurserne i oktober, hvilket er en del flere end i september.

Konkurserne er på det højeste i et årti. Retningen er meget klar i år, hvor vi ser et opadgående pres på konkurserne efter nogle år med ekstraordinært få konkurser. I årets første 10 måneder har der i gennemsnit været 224 konkurser om måneden. Vi skal tilbage til 2010 for at finde et tilsvarende højt niveau. Den seneste tids stigning kommer efter en tid, hvor konkurserne under coronakrisen har ligget ekstraordinært lavt. Kon­kurs­sta­ti­stik­ken svinger typisk en del fra måned til måned, men i 2022 har der været en opadgående tendens i antallet af konkurser.

Virksomhederne presses fra flere fronter. Der er et massivt om­kost­nings­pres med pro­du­cent­pri­ser, som ligger næsten 30% højere end for et år siden. Samtidig er for­ret­nings­ud­sig­ter­ne voldsomt slørede med klemte forbrugere og en usikker fremtid. Sidst men ikke mindst har tusindvis af virksomheder stået overfor til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån til staten. De fleste virksomhederne har fundet løsninger og er kommet godt igennem, men det gælder langtfra alle.

Skat­testy­rel­sen har under coronakrisen udbetalt moms- og A-skattelån for godt 34 mia. kr. til i omegnen af 48.000 virksomheder. De lån skal betales tilbage i år og til næste år. De første og største til­ba­ge­be­ta­lin­ger fandt sted 1. april og 1. juni på samlet 27 mia. kr. Langt det meste er tilbagebetalt eller oprettet som til­ba­ge­be­ta­lings­ord­ning hos Skat­testy­rel­sen. Den seneste opgørelse fra juli viser, at der fortsat udestår til­ba­ge­be­ta­ling for den gode side af 1 mia. kr. Den manglende betaling kan være et signal om, at konkurser kan være undervejs.

Den usikre tid for økonomien, virksomhederne og forbrugerne har bidt sig fast. Den vedvarende modvind risikerer at trække flere virksomheder med i konkursfaldet. Vi forventer derfor at se ind i en tid med et højere konkursniveau, end vi har været vant til gennem de seneste år.

Relaterede artikler