Højere forbrugerpriser i Danmark

Vi har det næsthøjeste prisniveau i EU kun overgået af Irland.

Historisk stigning i detailsalget

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vi i Danmark har et prisniveau, som er 43% højere end EU-gennemsnittet i 2021. Tallene er baseret på Eurostats pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ste. Det betyder, at vi har det næsthøjeste prisniveau i EU kun overgået af Irland.

Vi skal et stykke ned af stigen, før vi finder Danmarks og Irlands nærmeste forfølgere, hvor vi finder Luxembourg og Sverige med et prisniveau, der er henholdsvis 36% og 30% over EU-gennemsnittet. I den anden ende af skalaen finder vi lande som Rumænien og Bulgarien, som har et prisniveau, der ligger på lidt over halvdelen af EU-gennemsnittet.

Ser vi dagens tal i et bredere perspektiv, så er det ikke en ny tendens, at Danmark har et højere prisniveau end de andre EU-lande. Generelt er Danmark også et land med et højere vel­stands­ni­veau, hvilket giver højere lønninger og dermed priser. Samtidig er afgifter og moms også med i pris­sam­men­lig­nin­gen.

Priserne i Danmark bevæger sig i øjeblikket med højeste hastighed i næsten 40 år. I november steg for­bru­ger­pri­ser­ne med 9,7% i Danmark, når de gøres op efter den EU-sam­men­lig­ne­li­ge måde. Det er særligt drevet af stigende priser på energi og fødevarer.

Den høje inflation er dog ikke alene forbeholdt Danmark, men derimod et globalt fænomen. Danmark ligger en anelse under EU-gennemsnittet for inflationen, når vi sammenligner på tværs af landegrænserne. Inflationen blev i EU-landene i gennemsnit senest målt til 11,1%, mens det i eurozonen var 10,1%.

Relaterede artikler