Fremgang i både lønsum og arbejdstid

Det hænger sammen med, at beskæftigelsen er banket i vejret herhjemme, og vi samtidig er på nippet til den laveste ledighed siden 2008.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev arbejdet 1.037 mio. timer i 1. kvartal. Det er 17 mio. flere timer end i 4. kvartal 2021. Stigningen betyder, at antallet af målte arbejdstimer er det højeste hen over et kvartal i statistikkens historie, som går tilbage til 2008. Ser vi over det seneste år, er arbejdstiden steget med 80 mio. timer, hvilket svarer til en årlig stigning på 8,4%.

I dagens tal har vi også fået en opgørelse over den samlede lønsum, der steg med 2,3% i 1. kvartal set i forhold til 4. kvartal 2021. Over det seneste år er lønsummen steget med 9,0%. 

Danskernes lønsum og præsterede arbejdstid når nye rekordhøjder i 1. kvartal. Det hænger sammen med, at beskæftigelsen er banket i vejret herhjemme, og vi samtidig er på nippet til den laveste ledighed siden 2008. Hertil stiger lønningerne med det hurtigste i 13 år. Det er medvirkende til, at danskerne står robust og har noget at stå imod med til de nye udfordringer, som vi ser i øjeblikket med tårnhøj inflation, stigende renter og forøget usikkerhed med krigen i Ukraine.

Den højere arbejdstid og lønsum i 1. kvartal er både gældende i det private og det offentlige. Størst er fremgangen i arbejdstiden inden for finansiering og forsikring samt bygge og anlæg, men de præsterede timer steg i alle brancher i 1. kvartal.

Vi forventer en langsommere fart i dansk økonomi i år, hvor der kommer modvind mange steder fra i øjeblikket. For­bru­ger­pri­ser­ne stiger med højeste fart siden 1983, især drevet af energi og fødevarer. Også virksomhederne oplever mærkbart højere priser som sammen med usikkerheden fra krigen i Ukraine kan lægge en dæmper på in­ve­ste­rings­ly­sten, mens eksporten også står overfor sværere tider.

Relaterede artikler