Fortsat høj mangel på arbejdskraft og materialer

Begrænsningerne i produktionen bider på økonomiens potentiale i den nære fremtid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Mangel på materialer brager i vejret

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at en del virksomheder forlod 2021 med meldinger om mangel på arbejdskraft og materialer. Manglen på materialer og udstyr er fokuseret omkring industrien og byggeriet. Den høje mangel på arbejdskraft gælder for alle brancher, som tæller industrien, byggeriet og ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Tendensen tog for alvor fart med genåbningen i foråret, og dagens tal dækker over december.

Mange virksomheder oplever betydelige pro­duk­tions­be­græns­nin­ger af forskellig karakter. Og det sætter et meget præcist billede på, hvordan dansk økonomi træder ind i 2022 med pres på kapaciteten og høj fart. Mangel på hænder og materialer har meldt sig med, at dansk økonomi er braget ud af coronakrisen. Og det høje tempo fortsætter ser ud til at fortsætte med rekordmange stil­lings­op­slag i december, mens beskæftigelsen i forvejen er rekordhøj og ledigheden den laveste siden 2008. Samtidig har den globale genopretning ovenpå corona skabt flaskehalse, som også påvirker virksomheders adgang til input i produktionen.

Be­græns­nin­ger­ne i produktionen bider på økonomiens potentiale i den nære fremtid og kan dels bremse væksten og dels medføre højere priser for danskerne. Inflationen i Danmark er allerede steget til det højeste i 13 år. Godt nok er en stor del foreløbig drevet af højere energipriser, men vi forventer, at det vil ramme et bredere omfang af danskernes forbrug og dermed også flere danskere. De fortsatte begrænsninger i produktionen, som dagens tal giver klart udtryk for, synes kun at styrke forventningen om bredere prisstigninger for danskerne.

I alle erhvervene er omfanget af virksomheder med mangel på hænder og materialer braget op sammenlignet for mindre end et år siden. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne stiger manglen på arbejdskraft en lille spids til 38% fra 37% måneden før. Til sammenligning var det 12% i februar sidste år. I byggeriet falder andelen en lille spids til 41% mod 42% for en måned siden. I februar lød det på blot 2%. For industrien kommer der tal én gang i kvartalet, hvor de seneste tal lød på 38%.

24% af virksomhederne i byggeriet melder om mangel på materialer og udstyr mod 26% måneden forinden. I industrien er det hele 48%, mens det i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne ikke er et tema.

Der er i dag også tal for er­hverv­stil­li­den, som falder til 112,2 mod 115,7 måneden før. Den lidt lavere erhvervstillid afspejler den høje smitte i december og det højere re­strik­tions­ni­veau. Vi hæfter os dog samtidig ved, at er­hverv­stil­li­den fortsat ligger på et meget højt niveau. Det indikerer, at smittebølgen i denne omgang ikke bider voldsomt hårdt på økonomien, hvilket vi bestemt heller ikke ville forvente. Forbrugere og virksomheder er mere trygge i situationen end tidligere under coronakrisen.

Relaterede artikler