Forskudsopgørelsen er klar: Få styr på rentefradraget

Forskudsopgørelsen er populært sagt det skattemæssige budget for det kommende år.

Ny prognose fra vismændene: Boligejerne har udsigt til næsten 300.000 kr. i øget friværdi

Fra i dag kan danskerne se og rette i deres forskuds­op­gø­rel­se for 2023 på skat.dk. Forskuds­op­gø­rel­sen er populært sagt det skattemæssige budget for det kommende år, og man gør derfor klogt i at forholde sig til, hvad der står fortrykt, så man sikrer sig en korrekt skattebetaling som muligt.

Særligt to ting har betydning for, hvorfor mange danskere bør kaste et ekstra blik på forskuds­op­gø­rel­sen. For det første har mange boligejere enten omlagt eller fået ny rente på deres realkreditlån, og dermed fået højere renteudgifter, som indvirker på rentefradraget. For det andet er der det seneste halvandet års tid kommet mere end 200.000 flere i arbejde, mens mange har skiftet job eller fået mere i løn, og det kan have betydning for skatten og dermed forskuds­op­gø­rel­sen.

3 vigtige ting at forholde sig til på forskuds­op­gø­rel­sen

1. Hvis man har handlet bolig, konverteret sit fastforrentede lån eller fået ny rente på sit variabelt forrentede lån

Det er især tre typer af boligejere, som bør skimte forskuds­op­gø­rel­sen ekstra grundigt i gennem:

  • Mere end 100.000 boligejere har konverteret deres realkreditlån i årets første seks måneder ifølge tal fra Nationalbanken. De har enten byttet deres eksisterende fastforrentede lån ud med et nyt fastforrentet lån med en højere rente, eller skiftet til et lån med variabel rente.
  • Godt 250.000 boligejere skal over det kommende år have ny rente på deres variabelt forrentede realkreditlån, og de kan forvente en mærkbart højere rente, end de har været vant til.
  • Der har i årets første ni måneder været i alt 55.000 bolighandler ifølge tal fra Boligsiden. Det kan have ændret ren­teud­gif­ter­ne for både køber og sælger, og det er derfor værd at få tjekket om udgifterne til rente og bidrag stadig er korrekte.

Glemmer man at tilrette sin forskuds­op­gø­rel­se med de nye renteudgifter, så er det ikke sådan, at der venter et skattesmæk. Tværtimod vil man isoleret set få penge tilbage i skat, da man med højere renteudgifter også får et højere rentefradrag. Men i lyset af den skyhøje inflation, som løbende trækker tænder ud af mange danskeres budgetter, så kan man afbøde lidt af ren­testig­nin­gen med det samme i stedet for at vente på at få pengene retur på et senere tidspunkt. Det kræver dog, at man forskud­s­re­gi­stre­rer sine nye, og højere, renteudgifter og på den måde får et højere fradrag med det samme og får mere udbetalt i løn.

2. Hvis ens jobsituation har ændret sig

Beskæftigelsen har slået rekord på rekord i 2022. I tillæg er der også løbende mange som skifter job eller får mere i løn, og det giver alt sammen anledning til tjekke forskuds­op­gø­rel­sen – særligt i de nedenstående situationer:

  • Går man fra at have været arbejdsløs til at komme i job, så skal man til at betale AM-bidrag, men man får også adgang til job- og be­skæf­ti­gel­ses­fradrag.
  • Hvis man går væsentligt op eller ned i indtægt. Det gælder særligt, hvis man kommer lige over eller lige under top­skat­te­græn­sen eller hvis man i dag modtager det fulde be­skæf­ti­gel­ses­fradrag, men fremover har en lavere indtægt, hvor man ikke modtager det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag.
  • Hvis man går fra at være lønmodtager til at gå på pension, så skal man ikke længere betale AM-bidrag, mens man også mister retten til job- og be­skæf­ti­gel­ses­fradrag. Her kan man også miste et eventuelt be­for­drings­fradrag, hvis man har haft mere end 12 km til sin arbejdsplads.

3. Man får længere/kortere til arbejdspladsen eller har mere hjemmearbejde

For mange har coronakrisen og tiden efterfølgende betydet mere hjemmearbejde, og det har betydning, hvis man har længere end 12 km til sin arbejdsplads, for så er man berettiget til be­for­drings­fradrag. Man kan kun få be­for­drings­fradrag for det antal dage, som man reelt pendler til sin arbejdsplads. Det gælder uanset om man kører i bil, tager toget eller cykler til arbejde. For at undgå et skattesmæk er det især vigtigt at forholde sig til be­for­drings­fradra­get, hvis man har skiftet arbejde, hvor man har kortere vej til sin arbejdsplads eller hvis man har mere hjemmearbejde, og derved har færre dage, hvor man pendler. Satserne for be­for­drings­fradrag i 2023 er ikke fastsat endnu, men forventes at blive fastsat ved Skatterådets møde den 22. november.

Relaterede artikler