Forbrugertilliden på det laveste siden 1988

Forbrugertilliden er dejset om i takt med, at højere priser har ramt forbrugernes pengepung.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Den lave inflation fortsætter – og det sparer danskerne penge!

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den falder til -20,9 i april. Det nye fald kommer i forlængelse af et massivt dyk i marts også. Det betyder, at for­bru­ger­til­li­den nu befinder sig nu på det laveste siden 1988.

For­bru­ger­til­li­den er dejset om i takt med, at højere priser har ramt forbrugernes pengepung. Danskerne oplever lige nu de kraftigste prisstigninger siden 80’erne, og det påvirker med al tydelighed det økonomiske humør. Samtidig kan den forøgede usikkerhed forbundet med krigen i Ukraine også bære på en rolle i hus­hold­nin­ger­nes dårligere økonomiske humør.

For­bru­ger­pris­stig­nin­ger­ne er senest mål til 5,4% i marts, hvilket er den højest målte inflation i Danmark siden 1985. Det svarer til op mod 25.000 kr. for en gennemsnitlig børnefamilie mere i ekstra udgifter på et årligt forbrug alene som følge af prisstigninger. Det gør unægtelig ondt på hus­hold­nings­kon­to­en og er med til at trække for­bru­ger­til­li­den mod bunden. En stor del af pris­stig­nin­ger­ne er drevet af energi og fødevarer, men også et bredere udsnit af danskernes forbrug rammes af højere priser.

Det skal især bemærkes, at danskernes forventning til deres egen økonomiske situation om et år er blevet noget mere dyster de seneste måneder. Aktuelt er det med til at trække for­bru­ger­til­li­den i minus, og det har vi ikke har været vidne til i mere end 30 år. Selv ikke under coronakrisen var danskernes syn på egen økonomi med til at trække for­bru­ger­til­li­den i minus. Dengang var det danskernes syn på den samlede danske økonomi, som fik de dybeste slag. Den aktuelt mere negative udvikling i opfattelsen af egen økonomiske situation er ikke så overraskende med tanke på, at mange danskeres hus­hold­nings­bud­get­ter netop nu er direkte påvirkede af stigende priser.

Der er fuld plade på elementer, som trækker for­bru­ger­til­li­den i minus i denne tid. Det største fald i april kommer fra danskernes syn på Danmarks økonomi i dag sammenlignet med for et år siden samt køb af større forbrugsgode.

Relaterede artikler