Forbrugerpriserne steg med 3,1% i december

Det er primært drevet af højere energipriser.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­pri­ser­ne herhjemme steg med 3,1% i december i forhold til samme måned sidste år. Stig­nings­tak­ten fortsætter derfor det høje niveau fra månederne forud, om end der er en lille pil ned i forhold til november, hvor stigningen lød på 3,4%. Det er særligt i efteråret, at for­bru­ger­pri­ser­ne tog fart, og vi skal ikke længere end 1 år tilbage, hvor de var nede at vende på under 0,5%.

For­bru­ger­pri­ser­ne bevæger sig i øjeblikket med høj fart. Det betyder, at det bliver dyrere at være dansker, og en helt almindelig børnefamilie skal have 14.100 kr. mere op af lommen for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden. Det er særligt prisstigninger på energi, som trækker op, og hvor meget den enkelte bliver ramt afhænger derfor meget af familiens for­brugs­sam­men­sæt­ning.

De højere priser for danskerne er primært drevet af prisstigninger på varer, som i december er steget med 4,1% i forhold til samme måned sidste år. Det er særligt naturgas og strøm, som driver de højere priser. Også priserne på tjenester stiger, men med en langsommere hastighed. Har var priserne i december 2,1% højere i forhold til sidste år.

Den højere inflation kommer af flere årsager. Først og fremmest har vi set energipriserne piske op over de seneste måneder, men derudover så bidrager også højere råvare- og fragtpriser, øget efterspørgsel på ryggen af coronakrisen og globale flaskehalse. Det gør det dyrere for virksomhederne at producere, hvilket vi bl. a. kan se i pro­du­cent­pri­sin­dek­set, som steg med hele 29% i seneste opgørelse.

Vi forventer, at det vil smitte af på de priser, som danskerne møder ude i butikkerne, hvor et bredere udsnit af varer bliver ramt, hvor det hidtil primært har ramt energipriserne. Omvendt vil en del af priseffekten fra de højere energi- og råvarepriser stilne af i løbet af året, og det vil trække i modsatte retning. Det betyder samlet set, at vi forventer en inflation som er lavere om 1 år end i dag, men, at de højere priser vil have bredt sig mere.

Relaterede artikler