Flere prisstigninger på vej til danskerne

Det er dårlige nyheder i en tid, hvor hverdagen som forbruger er blevet mærkbart dyrere.

Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerne stadig har udsigt til prisstigninger i den kommende tid. Det kan vi konstatere på baggrund af, at 49%% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne forventer at hæve priserne over de kommende tre måneder. Det er nogenlunde på niveau med september og oktober, hvor andelen var henholdsvis 51% og 47%. Der er tale om et højt niveau af virksomheder, som vil hæve prisen, da andelen igennem det meste af 2010´erne lå og svingede omkring 5% på tværs af brancher.

Ser vi alene på dag­lig­va­re­han­de­len, så er andelen 76%, som vil hæve priserne over de kommende tre måneder. Også her er der tale om en højere andel end i oktober, hvor 73% ville hæve priserne i den kommende tid. Også de øvrige brancher indenfor service og industri er andelen af virksomheder, som forventer at hæve prisen steget en anelse i november i forhold til oktober.

Prispresset letter ikke for alvor hos danskerne. Stadig mange virksomheder forventer at hæve priserne i de kommende måneder. Det er dårlige nyheder i en tid, hvor hverdagen som forbruger er blevet mærkbart dyrere. Når det er sagt, så er prispresset aftaget en smule i forhold til tidligere på året. Vi forventer dog, at andelen af virksomhederne som vil hæve priserne vil dale over den kommende tid. Om­kost­nings­pres­set er lettet, og det vil mindske behovet for at hæve priserne over for kunderne. Den forventning betinger naturligvis, at omkostningerne og energipriserne ikke på ny skyder i vejret.

At vi forventer at færre virksomheder vil hæve priserne, skyldes flere faktorer. El- og gaspriserne er væsentligt lavere i forhold til toppen i august, mens fødevare- og råvarepriser samt fragtrater også er faldet. Det bidrager alt sammen til at trække ned i omkostningerne for virksomhederne. Ser vi pro­du­cent­pri­ser­ne så udviste de det kraftigste månedlige fald i 15 år i oktober. Pro­du­cent­pri­ser­ne ligger dog 22% højere end for et år siden, hvilket i høj grad er med til at forklare, at der stadig er virksomheder, som er i gang med at hæve priserne.

Relaterede artikler