Fart på jobopslagene i marts

Nye rekorder for beskæftigelsen kan være sigte, når vi tolker på dagens tal.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Nye tal fra Jobindex viser, at der blev slået 38.300 jobopslag op i marts. Det er det højeste registreret på en enkelt måned i statistikkens historie, som går tilbage til 2003.

Normalt slås der flere stillinger op i marts, men selvom man tager højde for den sæson, er der fortsat tale om et rekordhøjt niveau for stil­lings­op­slag. Sæ­son­kor­ri­ge­ret blev der slået knap 35.000 jobannoncer op i marts, hvilket historisk set alene er overgået i januar og februar i år. Sammenlignet med marts sidste år er det en stigning på 23%.

Farten i dansk økonomi og på jobmarkedet har været enormt høj i en lang periode. Og foreløbig er der ikke meget, som tyder på, at den forøgede usikkerhed forbundet med krigen i Ukraine har lagt en dæmper på det. Der bliver stadig slået masser af nye jobannoncer op, og efterspørgslen efter arbejdskraft er så absolut intakt. Det vidner om, at momentum i dansk økonomi er høj.

Nye rekorder for beskæftigelsen kan være sigte, når vi tolker på dagens tal. Løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen er senest steget til 2.919.000, men det tal kan blive endnu højere over den kommende periode.

En ny trussel for økonomien er dog tilføjet i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Meget er uafklaret og deraf også de økonomiske konsekvenser, hvor der aktuelt er et ekstremt sløret billede for fremtiden. Det bærer på risikoen for at påvirke dansk økonomi negativt gennem eksporten, pri­vat­for­bru­get og in­ve­ste­rin­ger­ne, men styrken af den negative påvirkning på dansk økonomi og det danske jobmarked er endnu for tidligt at fastlægge.

Set med virk­som­he­der­nes briller er mangel på arbejdskraft i høj grad blevet et tema. Mere end fire ud af 10 virksomheder om mangel på arbejdskraft, hvilket gælder for både byggeriet, industrien og ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, hvilket er på rekordhøje niveauer. Ledigheden er faldet mærkbart og lyder nu på 2,5%. Det er tæt lavpunktet i 2008, som bundede i 2,4%. Vi forventer, at ledigheden kommer endnu lavere indenfor nær fremtid.

Relaterede artikler