Fald i virksomhedernes salg i juli

For første gang i år faldt salget i de danske virksomheder.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Manglende inflation luner i budgettet hos familierne

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danske virksomheder ekskl. energi i juni og juli solgte for hhv. 460 og 458 mia. kr. Dermed ligger salget i juli 0,2% lavere end i forrige opgørelse i maj, hvor der blev solgt for 459 mia. kr. Der er taget højde for sæson og handelsdage i tallene.

Det lidt lavere niveau i juli kommer i forlængelse af stigninger i årets første halve år. Ser vi salget i årets første syv måneder under ét, så ligger salget 11,7% højere nu end ved årsskiftet. Korrigerer vi for udviklingen i inflationen, var den foreløbige stigning i år kun på 3,6%.

For første gang i år faldt salget i de danske virksomheder. Faldet var moderat og niveauet ligger derfor forsat rigtigt højt. Vi ser dog ind i en sværere periode for virksomhederne, og derfor kan salgstallene i den kommende tid derfor stå over for en endnu kraftigere modvind. Stigende energipriser, renter og øget usikkerhed til fremtiden dæmper efterspørgslen i økonomien, og det vil med stor sandsynlighed også påvirke salgstallene i de danske virksomheder i negativ retning.

I modsat retning trækker, at en stor del af virksomhederne barsler med at hæve priserne i de kommende tre måneder og sende pris­stig­nin­ger­ne videre til forbrugerne. Omkring halvdelen af virksomhederne i detailhandelen forventer at hæve priserne i løbet af de kommende tre måneder. I industrien gælder det 30% af virksomhederne, mens det i byggeriet og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne er henholdsvis 9% og 14%. Da tallene for salget i virksomhederne er opgjort i løbende priser, vil prisstigninger påvirke salgstallene i opadgående retning uden, at der nødvendigvis sælges mere, men blot, at der bliver solgt til højere priser.

Relaterede artikler