Fald i industriens produktion

Mærkbare udfordringer rammer industrien.

Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion faldt med 2,3% i oktober. Faldet er dog på ingen måder katastrofalt, og det er blot anden gang i år, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen falder. Sammenlignet med ved årsskiftet er in­du­stri­pro­duk­tio­nen i dag 11% højere.

Industrien har været på et vanvittigt vækstridt de seneste år. Produktionen ser dog ud til at bøje af, hvor industrien er påvirket af den om­kost­nings­pres, for­sy­nings­ud­for­drin­ger og økonomisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine. Opbremsningen i industriens produktion er ærgerlig, men på ingen måde katastrofal. Så sent som for en måned siden slog industrien ny pro­duk­tions­re­kord.

I oktober faldet produktionen i syv ud af 12 underbrancher i industrien. Set for 2022 som helhed er produktionen imidlertid øget i 9 ud af 12 brancher sammenlignet med samme periode i 2021. Den største fremgang er med længder i me­di­ci­nal­sek­to­ren med 44% stigning i produktionen. Me­di­ci­nal­sek­to­ren er og bliver dansk industris guldkalv.

Mærkbare udfordringer rammer industrien. Den seneste måling viser, at 66% af virksomhederne melder om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger af den ene eller anden art. Den største pro­duk­tions­be­græns­ning er mangel på materialer og udstyr, som 41% melder om, mens 21% beretter om fortsat mangel på arbejdskraft. Samtidig nævner 30%, at det er manglende efterspørgsel, som er hæmskoen til produktionen. Det er flere end tidligere og vidner om afmatning i økonomien.

Tilliden i industrien er hamret ned gennem det seneste år og er på det laveste siden begyndelsen af coronakrisen. Det er især for­vent­nin­ger­ne til produktionen, som trækker ned i tilliden, mens den aktuelle or­dre­be­hold­ning står ganske solidt. Det er i tråd med dagens tal om en in­du­stri­pro­duk­tion, som befinder sig på rekordhøje niveauer, trods det seneste fald, men hvor en afmatning er godt og grundigt på vej.

Relaterede artikler