Færrest langtidsledige i 13 år

Det er positivt for dansk økonomi, da det imødekommer problemerne med mangel på arbejdskraft.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Nye tal fra Jobindsats viser, at antallet af langtidsledige personer faldt i april med 1.638 personer. Lang­tids­le­dig­he­den er nu faldet 12 måneder i træk, når vi tager højde for sæson. Langtidsledige er her defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder. Der er nu 18.177 langtidsledige i Danmark. For et år siden var det mere end dobbelt så mange, hvor antallet lød på mere end 42.000 personer.

Der er lige nu færrest langtidsledige i Danmark i rundt regnet 13 år. Det er en fremragende nyhed. Positivt for den enkelte, som i en længere periode har været væk fra ar­bejds­mar­ke­det, og positivt for dansk økonomi, da det imødekommer noget af det pres på ar­bejds­mar­ke­det med markante meldinger om mangel på arbejdskraft fra mange danske virksomheder.

Baggrunden for den gode udvikling er, at dansk økonomi i bund og grund har det godt. Økonomien er rekordstor, og også beskæftigelsen slår rekord efter rekord. De positive takter er også at spore i lang­tids­le­dig­he­den, hvor en del af dem, som er længst væk fra ar­bejds­mar­ke­det, igen kommer ind på ar­bejds­mar­ke­det. Det er særdeles positivt.

Ser vi på den samlede ledighed, som vi fik tal for i går, så har le­dig­heds­pro­cen­ten ramt 2,4%. Det er eksakt det samme som bunden i 2008. Der bliver fortsat slået rekordmange nye stil­lings­op­slag op, og vi ser det som klart sandsynligt, at ledigheden kan komme endnu lavere. Den lave og fortsat faldende ledighed betyder samtidig, at en del virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. I den seneste måling melder mindst fire ud af 10 virksomheder om mangel på arbejdskraft.

Dansk økonomi står dog overfor en anden virkelighed nu. Prisstigninger bider på forbrugernes pengepunge samt virk­som­he­der­nes budgetter, og samtidig er usikkerheden forøget ovenpå Ruslands invasion af Ukraine. Vi har endnu ikke for alvor set den nye virkelighed materialisere sig i de tungere nøgletal for økonomien og for ar­bejds­mar­ke­det. Vi forventer dog, at tempoet vil gå ud af økonomien og faldet i ledigheden såvel som lang­tids­le­dig­he­den vil bremse op. Men det tager ikke noget fra de klart positive islæt i dagens tal for den fortsat skrumpende kø af langtidsledige, som vi skal glæde os over.

Relaterede artikler