Færre stillingsopslag på det danske jobmarked

Stille og roligt sænker farten sig på det danske arbejdsmarked.

Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Friske tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 27.589 nye stillinger op i Jobnet i november. Det er et fald på 4% i forhold til oktober, når der tages højde for sæson.

Antallet af stil­lings­op­slag er nu faldet i 9 måneder i træk på det danske jobmarked. I den periode er stil­lings­op­sla­ge­ne faldet med mere end 25%. Antallet af jobopslag ligger dog historisk set fortsat højt. Før coronakrisen lå jobopslagene og svingede mellem 20.000 og 25.000 om måneden, og dermed ligger de aktuelle omtrent 27.500 fint til.

Stille og roligt sænker farten sig på det danske arbejdsmarked. Faldet i stil­lings­op­sla­ge­ne kommer dog fra et rekordhøjt niveau tidligere på året, og stil­lings­op­sla­ge­ne er historisk set stadig ganske højt. Samtidig er beskæftigelsen rekordhøj og ledigheden nær sit laveste siden 2008. Så det er ikke katastrofale tal, selvom retningen for stil­lings­op­slag peger ned. Typisk sker reaktionen på ar­bejds­mar­ke­det med en forsinkelse, og vi ser nu så småt de økonomiske udfordringer reflekteret i et nedsat tempo på ar­bejds­mar­ke­det.

I det seneste halvandet år har vi set en massiv fremgang på ar­bejds­mar­ke­det. Beskæftigelsen er gået frem med over 200.000 personer og ligger på sit højeste nogensinde. Samtidig svæver ledigheden rundt omkring det laveste i 14 år, og lang­tids­le­dig­he­den er dykket med mere end 30.000 personer. I går fik vi dog le­dig­heds­in­di­ka­tor fra Danmarks Statistik, som pegede på en stigende ledighed på 1.800 personer i november. Så også den front vidner om lavere fart på ar­bejds­mar­ke­det.

Vi forventer, at farten på ar­bejds­mar­ke­det vil gå af, og at antallet af jobopslag vil fortsætte faldet. Udfordringer har tårnet sig op for dansk økonomi, og et slag til den danske økonomi vil resultere i et mindre behov for arbejdskraft og dermed et fald i antallet af stil­lings­op­slag. Inflationen er fortsat ekstremt høj og danskernes købekraft svinder ind som resultat. Det vil ramme pri­vat­for­bru­get, som står for mere end halvdelen af den danske økonomi. Samtidig står dansk eksport også overfor en svær tid med modvind udenfor landets grænser, særligt efter Rusland invasion af Ukraine samt massive pengepolitiske stramninger med ren­te­for­hø­jel­ser.

Relaterede artikler