Færre stillingsopslag for sjette måned i træk

Jobopslagene er faldet med næsten 16% siden der blev slået rekord i februar.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Nye tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 30.365 nye stillinger op i Jobnet i august. Det er rundt regnet en stigning på knap 6.500 sammenlignet med måneden før, hvor der blev slået 23.900 stillinger op. Det er vel og mærke uden at korrigere for sæsoneffekter.

Det er normalt, at antallet af nye stillinger stiger fra juli til august, da der bliver slået færre stillinger op i juli som følge af sommerferie. Når vi tager højde for sæson, er der underliggende tale om et lille fald. Det er således sjette måned i træk, at stil­lings­op­sla­ge­ne falder tilbage, når vi korrigerer for sæsoneffekter. Sammenlignet med toppen tidligere på året, hvor jobopslagene slog rekord i februar, så er stil­lings­op­sla­ge­ne faldet med næsten 16%, når vi tager højde for sæson.

Jobopslagene mister tempo for sjette måned i træk. Ar­bejds­mar­ke­det er langsomt på vej ned i tempo. Der er kort sagt ikke samme behov for at ansætte som tidligere, men vi kommer også fra et ekstremt højt tempo. Dagens tal lægger sig op ad de øvrige nøgletal for ar­bejds­mar­ke­det, der indikerer at farten er på vej ned. Senest har vi set, at ledigheden så småt er begyndt at stige, og at beskæftigelsen stiger med lavere hastighed.

Selvom antallet af nye stil­lings­op­slag falder, så blev der i et historisk lys slået ganske mange stil­lings­op­slag op i august. Statistikken går helt tilbage til 2004, og august i år står for det næsthøjeste nogensinde for en august måned. Tallene fortæller derfor dels, at farten aftager, men dels at bunden på ingen måde er gået ud af arbejdsmarked. Der er således fortsat efterspørgsel efter arbejdskraft, blot i et lavere omfang end tidligere på året.

Beskæftigelsen er steget uafbrudt i 17 måneder, og der er nu mere end 160.000 flere i beskæftigelse end før cor­o­na­pan­de­mi­en startede. I den første halvdel af 2022, er beskæftigelsen steget med næsten 8.000 personer i gennemsnit om måneden. Men med den lavere fart forude og det lavere antal stil­lings­op­slag kommer det næppe til at gentage sig det næste halvår. Vi ser, at beskæftigelsen vil indtage en ny position med et markant lavere tempo, og det er ikke usandsynligt, at den kan falde. I tillæg har vi senest set, at ledigheden så småt er begyndt at stige.

Usikkerheden og modvinden er taget kraftigt til i dansk økonomi. Inflationen er på det højeste i 39 år og for­bru­ger­til­li­den ligger historisk langt under frysepunktet. Det vidner om, at de danske forbrugere kan blive mere til­ba­ge­hol­den­de. Pri­vat­for­bru­get står for næsten halvdelen af dansk økonomi, og med et fald i pri­vat­for­bru­get vil vi også se et slag til den samlede danske økonomi og et lavere behov for arbejdskraft.

Relaterede artikler