Færre nye biler på de danske veje i marts

Landets bilforhandlere oplever leveranceproblemer, og det sætter sig ret så tydeligt i bilsalget.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
14.350 personbiler kørte over kantstenen hos bilforhandlerne i november

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev registreret 11.110 nye personbiler i marts. Det er næsten 500 færre end i februar, når der tages højde for sæson. En ny bil tæller først med i statistikken, når den er indregistreret, og ikke ved selve un­der­skri­vel­sen af købsaftalen. Der kan aktuelt være en ikke uvæsentlig forskel mellem antallet af solgte biler og in­dre­gi­stre­re­de biler, da le­ve­ran­ceud­for­drin­ger præger bilmarkedet i øjeblikket.

Ser vi på de første tre måneder af 2022, så er antallet af in­dre­gi­stre­re­de nye biler faldet med 28,5% i forhold til kvartalet før. Det er det største kvartalsvise fald siden coronakrisens begyndelsen.

Landets bilforhandlere oplever le­ve­ran­ce­pro­ble­mer, og det sætter sig ret så tydeligt i bilsalget. Først blev man udfordret af de globale ket­chu­p­ef­fek­ter efter coronakrisen. Og efterfølgende har Ruslands invasion af Ukraine også fået en betydning, da visse dele til den europæiske bilindustri bliver produceret i Ukraine. Vi ser, at bilsalget fortsat vil være præget af le­ve­ran­ceud­for­drin­ger i den tid endnu.

Vi ser den primære årsag til det ringere bilsalg være le­ve­ran­ceud­for­in­ger­ne, og ikke at danskernes forbrug har mistet store tænder. Dog kan en ringere købelyst vise sig at blive næste udfordring for bilbranchen. Det er blevet dyrere at være dansker, hvor for­bru­ger­pri­ser­ne stiger med det højeste siden 1985. En stor del af det er drevet af højere energipriser, herunder også benzin- og dieselpriserne.

Af de registrerede personbiler i marts udgør el- og hybridbiler 35%. Siden sommeren sidste år har andelen af de opladelige biltyper stået for i omegnen af 30%-50%. Vi forventer, at de opladelige biltyper vil fortsætte med at øge deres andel af det samlede bilsalg, hvor elbilen vil vinde frem på bekostning af hybridbilen.

Relaterede artikler