Færre langtidsledige

September byder på det laveste antal langtidsledige målt i statistikkens levetid.

Færgetrafikken led under coronakrisen i 2021

Friske tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af langtidsledige faldt med 1.100 personer i september. Antallet af langtidsledige falder for 8. måned i træk og er faldet i 16 ud af de seneste 17 måneder, når vi tager højde for sæson. I den periode er lang­tids­le­dig­he­den dykket med næsten 30.000 personer.

Der er i alt 13.334 langtidsledige personer i Danmark. Det er det laveste antal langtidsledige målt i statistikkens levetid, som strækker sig tilbage til 2007. Seneste top var sidste år på mere end 42.000 personer. Langtidsledige er defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder.

Køen med langtidsledige svinder ind. Vi har gennem en lang periode set, at en del af dem, som er længst væk fra ar­bejds­mar­ke­det, kommer i arbejde. Det er først og fremmest godt for den enkelte person, der kommer i arbejde. Samtidig er det også positivt for den samlede danske økonomi med meldinger om mangel på arbejdskraft i virksomhederne, at arbejdsgivere og lønmodtagere stadig finder hinanden. Beskæftigelsen er rekordhøj og steget med mere end 200.000 gennem det seneste halvandet år.

Faldet i lang­tids­le­dig­he­den kommer i forlængelse af flere stærke tal for ar­bejds­mar­ke­det. De nyeste tal fik vi i går, som viste en le­dig­heds­pro­cent på 2,5%. Det er snublende tæt op på lavpunktet i 2008, hvor ledigheden bundede i 2,4%.

Dette er vilde tal for ar­bejds­mar­ke­det, der står stærkt gennem eskalerende udfordringer for den danske økonomi. Vi står i en tid med historisk lave niveauer for både for­bru­ger­til­lid og erhvervstillid, men ar­bejds­mar­ke­det viser stadig stærke takter. Vi oplever aktuelt den kraftigste inflation i 40 år, hvilket bider hårdt på forbrugernes pengepunge. 

Vi forventer dog, at modvinden til dansk økonomi betyder, at de imponerende tal for ar­bejds­mar­ke­det ikke kommer til at fortsætte. Antallet af stil­lings­op­slag er faldet syv måneder i træk. Samtidigt er der i oktober markant færre virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft. Det viser, at der ikke længere er lige så stor efterspørgsel på arbejdskraft som tidligere. Vi møder dog udfordringerne fra et ekstremt stærkt udgangspunkt med rekordhøj beskæftigelse, historisk lav ledighed og rekordlav lang­tids­le­dig­hed.

Relaterede artikler