Færre konkurser i januar

Det er lidt vilde konkurstal med tanke på, at vi har været igennem en krise af historiske dimensioner.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 176 konkurser i januar blandt aktive virksomheder i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er færre end i december, som bød på 189 konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Omfanget af konkurser i januar er på et meget lavt niveau. Det er dermed en fortsættelse af det lave konkursomfang, hvor 2021 tegnede sig for det laveste antal af konkurser i hele 6 år. Det er imponerende set i lyset af, at vi de seneste år har stået i en coronakrise, som momentvist har leveret nogle dybe hug til flere dele af det danske erhvervsliv. Sidste år blev der i gennemsnit bekendtgjort 181 konkurser om måneden, mens det før coronakrisen var mere end 200 om måneden.

Det er lidt vilde konkurstal med tanke på, at vi har været igennem en krise af historiske dimensioner. Krisen kan ikke for alvor aflæses i konkurserne endnu. Baggrunden for det lave antal konkurser skal findes i en massiv og hurtig udrulning af hjælpepakker og coronakrisens korte karakter. Hertil var det en i forvejen stærk og balanceret dansk økonomi, som ramte ind i krisen, så mod­stands­dyg­tig­he­den var høj.

Vi forventer dog, at vi kommer dog til at se et løft i konkurserne i år, særligt når de udskudte moms og skat­te­be­ta­lin­ger trænger sig. Vi ser dog langt fra ind i en massiv konkursbølge, og et løft i konkurserne er desuden ikke entydigt negativt. Det er bidende nødvendigt, at der i en økonomi er plads til konkurser, som over en lang periode ikke bør og kan holdes kunstigt nede.

Adgangen til kompensation og låneordninger hos staten har uden tvivl haft en betydning for de mest pressede virksomheder. Mens kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger­ne blev givet til virksomhederne, så skal lå­ne­ord­nin­ger­ne, moms- og skattelån, betales tilbage til staten i de kommende år. Det kan bidrage til at øge antallet af konkurser hen over de kommende år, hvor de mest nødlidende virksomheder kan blive nød til at kaste håndklædet i ringen. Skat­testy­rel­sen har godkendt ca. 107.000 moms- og skattelån til godt 51.000 virksomheder til en samlet værdi af 36 mia. kr. Den store og første til­ba­ge­be­ta­ling til skat­te­for­valt­nin­gen finder sted den 1. april, hvor momslån for knap 21 mia. kr. forfalder.

Relaterede artikler