Færre konkurser i februar

Vi forventer dog, at der vil komme et løft i konkurserne i år.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 162 konkurser i februar blandt aktive virksomheder i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er færre end i januar, som bød på 172 konkurser. Dermed fortsætter det lave konkursomfang fra 2021, som tegnede sig for det laveste antal konkurser i hele 6 år. Sidste år blev der i gennemsnit bekendtgjort 181 konkurser om måneden, mens det før coronakrisen var mere end 200 om måneden. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Det er utrolig lave konkurstal med tanke på, at vi lige er kommet igennem en coronakrise, som vi aldrig har oplevet før, og med flere smittebølger, der momentvist har leveret nogle dybe hug til flere dele af danske erhvervsliv. Forklaringen skal findes i den hurtige og massive udrulning af hjælpepakker, coronakrisens korte karakter og endelig, at dansk økonomi i bund og grund er stærk og ramte coronakrisen i balance.

Vi forventer dog, at der vil komme et løft i konkurserne i år, særligt når hjælpepakkerne ophører og udskudte til­ba­ge­be­ta­lin­ger af coronalån begynder at trænge sig på. Der er dog ikke meget som tyder på, at der i 2022 venter en massiv konkursbølge, og skulle der komme et løft i konkurserne, er det ikke entydigt negativt. Det er nødvendigt for dynamikken i en markedsøkonomi, at konkurserne ikke holdes kunstigt nede over en lang periode, og at der er plads til konkurser.

Adgangen til kompensation og låneordninger hos staten har uden tvivl haft en betydning for de mest pressede virksomheder under coronakrisen. Mens kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger­ne blev givet til virksomhederne, så skal lå­ne­ord­nin­ger­ne, moms- og skattelån, betales tilbage til staten i de kommende år. Det kan bidrage til at øge antallet af konkurser hen over de kommende år, hvor de mest nødlidende virksomheder kan blive nødt til at kaste håndklædet i ringen. Skat­testy­rel­sen har godkendt ca. 107.000 moms- og skattelån til godt 51.000 virksomheder til en samlet værdi af 36 mia. kr. Den store og første til­ba­ge­be­ta­ling til skat­te­for­valt­nin­gen finder sted den 1. april, hvor momslån for knap 21 mia. kr. forfalder.

Relaterede artikler