Færgetrafikken led under coronakrisen i 2021

Det er især udenrigsruterne, der har været ramt, og det sætter et præcist billede på coronakrisens karakter, hvor rejser ud af landet blev udskudt eller aflyst.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Færgetrafikken led under coronakrisen i 2021

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af passagerer fra danske havne lød på 33,5 mio. i 2021. Det svarer til en stigning på 8,6% set i forhold til 2020, men sammenligner vi i stedet med 2019, og tiden inden krisen, er der dog tale om en tilbagegang på 23,4%. Opgørelsen er baseret på den enkelte havn, og det betyder, at en passager på en indenrigsrute indgår to gange i statistikken i både den udgående og indgående havn. Statistikken går tilbage til 2007. 

Færgetrafikken havde et udfordrende 2021, om end passagertallet var højere end i 2020. Det er især uden­rigs­ru­ter­ne, der har været ramt, og det sætter et præcist billede på coronakrisens karakter, hvor rejser ud af landet blev udskudt eller aflyst. Vi skal dog også huske at glæde os over, at færgetrafikken genvandt en del af det tabte i 2021.

I 2021 var der 11,1 mio. passagerer som rejse med en færge der gik til udlandet, mens der var 22,4 mio. passagerer på en indenrigsfærge. Det betyder, at der var 49% færre passagerer med en færge der sejlede til udlandet end i 2019 før krisen. Omvendt ser det ud for in­den­rigs­ru­ter­ne, som holder nogenlunde status quo sammenlignet med tiden før krisen. In­den­rigs­ru­ter­ne fik også en hjælpende hånd i form af hjælpepakker, hvor rejsende med cykel eller til fods kunne rejse gratis på udvalgte færgeruter.

Rigtig mange danskere har da også holdt ferie herhjemme sidste år, hvilket bl. a. især er sket i danske feriehuse, hvor antallet af danske overnatninger slog rekord.

Der er også kommet tal for antallet af kryd­stogts­ski­be, som er anløbet en dansk havn. Her kunne der nærmest kun være fremgang at spore, da der i 2020 kun anløb 1 krydstogtsskib mod 529 i 2019. I 2021 anløb der 63 kryd­stogts­ski­be til danske havne med i alt 38.000 gennemgående passagerer, så her er der stadig lang vej tilbage til tiden før krisen.

Ser vi på 2022, er der grobund for, at antallet af passagerer på uden­rigs­ru­ter­ne bliver højere end i 2020 og 2021, da corona i øjeblikket fylder mindre, og hvor de hjemlige restriktioner er afskaffet. Vi kan da også se, at danskerne ikke i lige så høj grad som sidste år på samme tidspunkt har booket ferie i et dansk feriehus, og det indikerer, at flere har tænkt sig at rejse ud i år.

Relaterede artikler