Få passagerer med fly fra danske lufthavne i 2021

Det viser billedet på coronakrisens karakter, hvor rejser blev udskudt eller helt aflyst.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af afrejsende passagerer lød på 5,9 mio. i 2021. Det svarer til en stigning på 28,3% i forhold til 2020, men sammenligner vi med 2019, så er antallet af passagerer drastiske 67,6% lavere. Statistikken går tilbage til 2001. 

Meget få satte sig til rette i et flysæde i en dansk lufthavn i 2021, om end antallet af passagerer er højere end i 2020. Det sætter om noget billedet på coronakrisens karakter, hvor rejser blev udskudt eller helt aflyst. Flytrafikken er dog så småt ved at blomstre lidt op igen, hvor 3. og 4. kvartal i 2021 igen viser passagertal på den positive side af 2 mio., men der er stadig lang vej til tiden før krisen.

I 2018 og 2019 var der mere end 18 mio. afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Lidt mere end 16. mio. var international rutetrafik, mens den resterende del udgjordes af national rutetrafik. I forbindelse med krisen var faldet størst i den internationale rutetrafik, som faldt med 77% i 2020 og 70% i 2021 – begge i forhold til 2019. Den nationale rutetrafik faldt også med 57% i 2020 og 42% i 2021 – også begge set i forhold til 2019. Bunden for antallet af passagerer på kvartalsniveau blev nået i 2. kvartal 2020, hvor antallet af afrejsende passagerer blot nåede 149.000. Til sammenligning var der næsten 5 mio. passagerer i 2. kvartal 2019.

Rigtig mange danskere har da også holdt ferie under hjemlige himmelstrøg, hvilket bl. a. især er sket i danske feriehuse, hvor antallet af danske overnatninger slog rekord sidste år.

Retter vi blikket mod 2022 så er der grobund for, at antallet af afrejsende passagerer fra danske lufthavne bliver højere end i 2020 og 2021, da corona i øjeblikket fylder mindre, og hvor de hjemlige restriktioner p.t. er afskaffet. Vi kan da også se, at danskerne ikke i lige så høj grad som sidste år på samme tidspunkt har booket ferie i et dansk feriehus, og det kan indikere, at flere har tænkt sig at rejse ud i år.

Relaterede artikler