Erhvervstilliden stiger en smule

Men stigningen er meget lille, og det bedste er, at den ikke længere falder.

Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den stiger til 89,1 i november fra 87,4 i oktober. Er­hverv­stil­li­den stiger dermed for første gang i tre måneder. Stigningen er dog ekstremt begrænset i sig selv, og samtidig ligger den mærkbart lavere end for et år siden, hvor den slog ny rekord. Er­hverv­stil­li­den er faldet i 9 ud af de seneste 13 måneder.

En meget lille tiltrængt lettelse hos de danske virksomheder. Men stigningen er meget lille, og det bedste er dybest set, at den ikke længere falder. Noget af om­kost­nings­pres­set er stilnet af, og det bremser faldet i er­hverv­stil­li­den. I oktober faldt pro­du­cent­pri­ser­ne med det kraftigste i 15 år, og det fjerner lidt af migrænen hos virksomhederne. Vi må dog samtidig erkende, at situationen i dansk økonomi er vendt. Er­hverv­stil­li­den har fået nogle tæv sammenlignet med for et år siden, hvor den var rekordhøj.

Den mærkbart højere usikkerhed for fremtiden er kombineret med, at det er blevet dyrere at være virksomhed. Siden sidste år er pro­duk­tions­pri­sin­dek­set steget med mere end 28%. I oktober faldt pro­du­cent­pri­ser­ne med mere end 3%, hvilket er det største månedlige fald siden 2007. Den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne toppede i august med 38%, men er sidenhen dalet.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden er med til at trække op. Der gælder for alle erhvervene med en lidt bedre tendens indenfor for­vent­nings­delen. Men decideret gode er de ikke, og det vidner om en udfordrende tid for produktion og omsætning hos virksomhederne.

Stort set alle erhverv trækker op i tilliden i november. Der er en smule fremgang at spore i industrien, byggeriet og ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, mens detailhandlen falder en anelse tilbage.

Relaterede artikler