Erhvervstilliden stiger en anelse

Tilliden ligger dog fortsat nær sit laveste niveau i omkring halvandet år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den stiger til 100,7 i august fra 98,2 for en måned siden. Det er første gang, at er­hverv­stil­li­den stiger i fire måneder. Tilliden ligger dog fortsat nær sit laveste niveau i omkring halvandet år til trods for den mindre stigning i august.                                                                                                                                             

Lidt overraskende stiger er­hverv­stil­li­den. Det er på sin vis betryggende, at de foregående tre måneders dyk ikke fortsatte ind i august. Men det er dog et noget fragmenteret billede mellem de forskellige erhverv, og vi kommer samtidig ikke uden om, at de danske virksomheder ikke ser lige så muntert på tilværelsen som for et år siden. Og det er med god grund. Udfordringerne har nærmest tårnet sig op. Tempoet er på vej ned i økonomien, usikkerheden for fremtiden er markant øget og driftsom­kost­nin­ger­ne er skudt i vejret.

Tilliden i detailhandlen falder mærkbart og fortsætter dermed den faldende tendens, som har stået på over en lang periode. Det er især den faktiske omsætning, som får stryg i august. Det er ikke overraskende set i lyset af de kraftige prisstigninger, som kunderne står overfor. De seneste tal viser, at handelen set over det seneste år er barberet med næsten 8%, hvilket er blandt de største fald nogensinde målt i detailsalget. Derfor kommer den ringere tillid ikke som nogen stor overraskelse.

Er­hverv­stil­li­den stiger primært i industrien i august, hvor både den aktuelle ordrebog og for­vent­nin­ger­ne til produktionen stiger. I byggeriet går tilliden en anelse op, mens den falder en smule i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne.

Generelt stiger for­vent­nin­ger­ne til fremtiden hos virksomhederne i august. Men med til den historie hører, at det kommer efter måneder med mærkbare fald. Overordnet set har for­vent­nin­ger­ne til fremtiden den seneste tid derfor stadig slået revner. Det fortæller, at frygten for et kommende slag fortsat er til stede, men endnu ikke fuldt ud materialiseret sig.

Virk­som­he­der­nes omkostninger er drønet i vejret. Siden sidste år er de steget med 35%. Det er de kraftigste stigninger nogensinde målt i pro­du­cent­pri­ser­ne. Baggrunden for de eksploderende pro­du­cent­pri­ser skyldes højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse, der lægger pres på kapaciteten og presser priserne op. Ruslands invasion af Ukraine samt cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina har skubbet yderligere til prispresset. I den seneste tid har der dog været en opblødning i de globale fødevarepriser, som i juli oplevede det kraftigste månedlige fald i næsten 14 år.

Relaterede artikler