Elbiler står højt på ønskesedlen, når danskerne køber ny bil

Salget af elbiler er det helt store lyspunkt i 2022, hvor fortællingen om det generelle bilsalg er anderledes grum læsning.

11.864 personbiler trillede over kantstenen hos bilforhandlerne i april

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at elbiler udgør 22% af salget af nye personbiler i oktober. Hybridbiler udgør 17% af salget, så de opladelige biltyper til sammen når op på en andel på 39% i oktober. En ny bil tæller som solgt i statistikken, når den bliver indregistreret, og ikke ved selve indgåelsen af købsaftalen. Der er tale om personbilsalg til både husholdninger og virksomheder.

Ser vi på 2022 som helhed, så har elbiler stået for 18% af salget mod 11% på samme tid sidste år. Til sammenligning udgjorde elbiler 5% af bilsalget i 2020 og 2% i 2019.

Salget af elbiler er det helt store lyspunkt i 2022, hvor fortællingen om det generelle bilsalg er anderledes grum læsning. Bil­for­hand­ler­ne kæmper virkelig med pro­duk­tions­ud­for­drin­ger og le­ve­ran­ce­pro­ble­mer, og det hele kan summe sammen til det laveste bilsalg i 13 år.

Det samlede bilsalg i oktober lød på 13.355 nye personbiler, når vi tager højde for sæsonudsving. Det bringer totalen op på 121.000 nye personbiler i 2022, hvilket er 21% færre end sidste år på samme tid. Faktisk skal vi tilbage til 2009 for at finde et bilsalg, som ligger lavere end det gør i år.

Vi forventer, at fremgangen i de opladelige biltyper vil fortsætte. Det bekræftes også af en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, hvor vi har spurgt danskerne om, hvad de ville købe, hvis de skulle købe bil i dag. Her vil 21% vælge en elbil og yderligere 18% ville vælge en hybridbil.

Relaterede artikler