Detailsalget faldt i marts

Detailsalget holder dog fortsat højt niveau trods højere energipriser.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med 0,3% i marts, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og handelsdage. Det er i sig selv en yderst begrænset stigning, men samtidig anden måned i træk med et dalende detailsalg. Set for 1. kvartal som helhed var detailsalget 0,8% lavere i forhold til foregående kvartal.

Detailsalget falder igen, men holder faktisk rigtig flot niveau. Højere energipriser trækker kroner ud af danskernes pengepung, men det går foreløbig ikke voldsomt ud over salget i de­tail­bu­tik­ker­ne. Vi har forladt sidste års vanvittige højdepunkter, som ikke kommer tilbage.

I 2021 brød detailsalget igennem lydmuren med genåb­nings­ef­fekt samt udbetaling af feriepenge. Det betød brandvarme kasseapparater i detailhandlen og rekord i marts sidste år, som salget i dag på ingen måde kan hamle op med.

I marts faldt salget indenfor tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de med 5%. Det er her, hvor de største fald og efterfølgende stigninger har fundet sted undervejs i coronakrisen. Vi skal dog have med i ligningen, at detailsalget ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. Salget af andre forbrugsvarer var stort set uændret. Fødevarer og andre dagligvarer faldt med 0,8% og er typisk med længder den mest stabile.

Mere modvind kan på vej til den danske detailhandel, hvor højere priser påvirker negativt gennem flere veje. Først og fremmest er det blevet dyrere at være dansker, hvor især de højere energipriser bider på de danske hus­hold­nings­bud­get­ter. Det giver et reduceret råderum til at forbruge i de­tail­bu­tik­ker­ne. Samtidig ventes en del af de­tail­bu­tik­ker­ne at hæve priserne over den kommende tid. Det er også blevet dyrere at drive virksomhed som følge af højere energi- og råvarepriser, og den del af den regning vil blive sendt videre til forbrugerne i form af højere salgspriser, og det vil i sig selv reducere han­dels­po­ten­ti­a­let. I den seneste rundspørge svarede næsten halvdelen af de danske detailbutikker, at de forventer at sætte priserne op. Det er ikke tidligere registreret så højt.

Relaterede artikler