Den danske industriproduktion voksede 9% i 2021

Den danske industri har klaret sig imponerende flot under coronakrisen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion faldt med 1,2% i december. Den ene måneds fald kommer dog ovenpå to måneders pæn fremgang og faldet ændrer således heller ikke på et samlet flot 2021 med kraftig fremgang for industrien.

Ser vi på 2021 som helhed, så har industrien øget produktionen med 8,9% i forhold til 2020. Sammenligner vi med tiden før corona, så lå in­du­stri­pro­duk­tio­nen lige knap 5% højere i 2021 i forhold til 2019.

Den danske industri har klaret sig imponerende flot under coronakrisen og slog sidste år pro­duk­tions­re­kord. Selvom farten er taget lidt af mod årsskiftet, så er der fortsat tryk på. En del virksomheder i industrien melder om mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft, hvilket kan være med til at sætte en bremse i industriens potentiale her og nu.

De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at 43% af in­du­stri­virk­som­he­der­ne melder om mangel på materialer og udstyr, mens 42% beretter om mangel på arbejdskraft. Det er rekordhøje niveauer i pro­duk­tions­mang­ler for industrien. Meldingerne skal tages alvorligt, da det bider på virksomhederne og det yderligere potentiale for dansk økonomi, og noget tyder også på, at det har haft en betydning over den seneste periode, hvor industriens fremgang står mere stille - dog på et rekordhøjt niveau.

Fremgangen i industrien i 2021 er bredt funderet og er at finde i 10 ud af 12 underbrancher. Den største fremgang er at spore indenfor me­di­ci­nal­sek­to­ren, som er vokset med mere end 15% i forhold til 2020. Industrien kan dog også uden me­di­ci­nal­sek­to­ren, og ser vi bort fra medicin, voksede industriens produktion i 2021 med knap 7% i forhold til 2020. Der har blandt andet været markant fremgang i produktionen af maskiner og møbler samt fremstilling af elektronisk udstyr.

Relaterede artikler