Danskernes pensionsindbetalinger sætter rekord

Mere end 130 mia. kr. tikkede ind på pensionsopsparingerne.

Overskydende skat sender indlånet op i ny rekord

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i alt satte danskerne 130,4 mia. kr. ind på deres pen­sions­ord­ning i 2021 svarende til en stigning på 7 mia. kr. i forhold til 2020. Det er det højeste beløb i statistikkens levetid, som går tilbage til 2005. Mil­li­ard­be­lø­bet svarer til, at danskere, der indsatte et beløb på en pen­sions­ord­ning, i gennemsnit satte 50.665 kr. ind på pensionen i 2020. Også danskernes pensionsformue har slået rekord i 2021, hvor den var millimeter fra at krydse svimlende 5.000 mia. kr.

Danskerne satte et rekordstort beløb til side til deres alderdom sidste år, hvor mere end 130 mia. kr. tikkede ind på pen­sions­op­spa­rin­ger­ne. De højere pen­sions­ind­be­ta­lin­ger bidrog sammen med gunstige finansielle markeder til, at danskernes pensionsformue samlet set steg med mere end 400 mia. kr. i 2021.

At danskernes pen­sions­ind­be­ta­lin­ger stiger år efter år, er ikke noget nyt fænomen, da de seneste år også har budt på fremgang i ind­be­ta­lin­ger­ne. Danskernes pen­sions­ind­be­ta­lin­ger bliver nemlig i overvejende grad udregnet som en procentdel af lønnen, og derfor giver det god mening, at pen­sions­ind­be­ta­lin­ger­ne stiger i takt med, at også lønningerne peger opad.

Ser vi på 2022, så vil danskerne fortsat betale ind på pen­sions­op­spa­rin­gen i stigende omfang. Flere er kommet i arbejde og lønningerne peger opad, hvor den samlede lønsum foreløbigt er vokset med 3,7% siden årsskiftet. Anderledes dystert ser det ud for afkastene på pen­sions­for­mu­er­ne, som på ingen måder minder om sidste års markante optur. I årets første halvdel lød tabet på enorme 544 mia. kr. på forsikrings- og pen­sions­sel­ska­ber­nes investeringer ifølge tal fra Nationalbanken. I tillæg har 2022 budt på tordnende høj inflation, som også suger købekraft ud af danskernes pensioner. Samlet set tegner der sig derfor et billede af meget udfordrede pen­sions­for­mu­er, når boet skal gøres op for 2022, om end vi skal huske på, at det også afhænger af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året.

Relaterede artikler