Danskernes pensionsformue voksede mærkbart i 2021

En central årsag skal findes i opturen på aktiemarkederne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Historisk få skilsmisser i Danmark

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes pen­sions­for­mu­er ved udgangen af 2021 nåede den nette sum af 4.980 mia. kr. Det er det klart højeste niveau i statistikkens historie, som går tilbage til 2015. Pen­sions­for­mu­er­ne er steget med 416 mia. kr. fra 2020 til 2021, hvilket svarer til en stigning på 9,1%. I tallene er ikke inkluderet tje­ne­ste­mand­s­pen­sion og ikke-udbetalte feriemidler.

Det store samlede milliardbeløb, som danskerne har stående, svarer til at hver person i gennemsnit har en pensionsformue på 1.029.076 kr. Det er en stigning på næsten 80.000 kr. i forhold til 2020.

Danskernes pensionsformue tog et kæmpe tigerspring frem sidste år, hvor der blev lagt mere end 400 mia. kr. til formuen, og kun er millimeter fra at nå vilde 5.000 mia. kr. En central årsag til den markante fremgang skal findes i opturen i 2021 på ak­tie­mar­ke­der­ne, hvor blandt andet det danske C25 steg mere end 17%.

Fremgangen i danskernes pen­sions­for­mu­er skyldes ikke alene den gunstige udvikling på de finansielle markeder. Rigtig mange danskere indbetaler løbende på deres pen­sions­ord­ning med en procentdel af deres løn, og det bidrager også til den stigende pensionsformue i 2021.

Ser vi på 2022, så ser det anderledes dystert ud med afkastene på de finansielle markeder. Siden sidste års gyldne tider, er der trukket sortere skyer over de finansielle markeder, hvor sorte tal er vendt til røde. Alene i årets første tre måneder lød tabet på 273 mia. kr. på forsikrings- og pen­sions­sel­ska­ber­nes investeringer ifølge tal fra Nationalbanken, og det indikerer et massivt tab på danskernes pen­sions­ord­nin­ger indtil videre i 2022. Det giver modvind til danskernes pensionsformue. Dog afbøder de mange løbende indbetalinger på pen­sions­ord­nin­ger­ne noget af tabet, når den samlede pensionsformue bliver gjort op for et endeligt 2022.

Relaterede artikler