Danskerne skruede op for koncertforbruget

Restriktioner og smittefrygt har fuldstændig sluppet taget i danskerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
2021 bød på det laveste billetsalg i danske biografer nogensinde

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne især øgede forbruget af koncerter, biografture og været mere på museum i 2. kvartal. Således har 25% af danskerne været til koncert, 23% har været i biografen mens 25% har været på museum. Sidste år på samme tid var de tilsvarende svarprocenter henholdsvis 5%, 3% og 7%. Statistikken bygger på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, som foretages blandt ca. 6.000 danskere hvert kvartal blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og derover.

Restriktioner og smittefrygt har fuldstændig sluppet taget i danskerne, og danskernes appetit på oplevelser er i stedet blevet sluppet løs efter to år med corona. I år har mange danskere prioriteret at gøre de ting, som der pga. corona ikke var muligt før. Vi går mere til koncert og hører musik, vi sætter også mere til rette i biografsædet med popcorn og sodavand og vi besøger landets museer.

Vi står dog også i en tid, hvor for­bru­ger­pri­ser­ne stiger med voldsom hast, mens danskernes økonomiske humør befinder sig dybest nede i kummefryseren. Det kan betyde mere til­ba­ge­hol­den­de forbrugere, og det kan så på sigt ramme forbruget indenfor oplevelser, hvis danskerne vælger at skrue ned på eller helt fravælger det. Uanset hvad så er vores forventning dog, at 2022 under alle omstændigheder klart kommer til at overgå både 2020 og 2021, når vi ser på danskernes appetit på serviceforbrug.

Relaterede artikler