Danske virksomheders salg var uændret i april

De pæne salgstal stemmer godt overens med virksomhedernes higen efter arbejdskraft.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Næsten 70% af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne

Nye tal fra Danmarks Statistik for virk­som­he­der­nes salg ekskl. energi viser, at salget var uændret i april. Det samlede salg lød på 449 mia. kr., som var marginale 106 mio. kr. mindre end i marts. Der er taget højde for sæson og handelsdage i tallene.

Det omtrent uændrede niveau i april kommer i forlængelse af stigninger i årets tre første måneder, og ser vi på salget i de danske virksomheder i årets fire første måneder ligger salget 10,8% højere end ved årsskiftet.

De flotte stigninger i salgstallene i de danske virksomheder gennem årets første tre måneder er bøjet af i april, men niveauet ligger forsat højt på det næsthøjeste nogensinde. De pæne salgstal stemmer godt overens med virk­som­he­der­nes higen efter arbejdskraft, hvor beskæftigelsen steg til nye rekorder i år og antallet af jobopslag ligger meget tæt på antallet af ledige stillinger. Det er sket trods markant modvind fra flere retninger, hvor mangel på materialer og arbejdskraft samt stigende energi- og råvarepriser udfordrer virk­som­he­der­nes hverdag.

Der er typisk store udsving i tallene fra måned til måned. Ser vi på salget over de seneste tre måneder er fremgangen blandt andet trukket af bygge og anlæg, industrien samt handels- og trans­port­bran­chen. Omvendt er salgstallene i landbruget samt hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen faldet over de seneste tre måneder.

Salgstallene for de danske virksomheder kan dog stå overfor en noget kraftig modvind over den kommende tid. Krigen i Ukraine og omfanget af Vestens sanktioner er fortsat uafklaret, og påvirkningen på dansk økonomi svæver mellem forskellige scenarier. Senest har vi dog set, at modvinden har sat sit præg på dansk eksport, der i april faldt for første gang i år. Det vil med stor sandsynlighed brede sig og give vedholden modvind til salgstallene i de danske virksomheder, om end styrken af det endnu er ukendt.

I modsat retning trækker så, at mange virksomheder forventer at hæve priserne over de kommende måneder. Salgstallene fra Danmarks Statistik er opgjort i løbende priser, hvorfor prisstigninger vil påvirke i opadgående retning. Derfor kan der i den kommende tid fortsat ske det, at højere salgstal ikke nødvendigvis er et udtryk for, at der sælges mere, men blot, at der bliver solgt til højere priser. Hvis vi korrigerer dagens tal for udviklingen i de generelle for­bru­ger­pri­ser, er der til gengæld tale om et fald i virk­som­he­der­nes salg i april på -1,6%.

Relaterede artikler