Danske virksomheders salg steg i marts til ny rekord

Det sker på trods af markant modvind fra flere retninger, hvor mangel på materialer og arbejdskraft samt stigende energi- og råvarepriser udfordrer virksomhederne hverdag i øjeblikket.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Sådan var danskernes forbrug sammensat før krisen

Nye tal fra Danmarks Statistik for virk­som­he­der­nes salg ekskl. energi viser, at salget steg med 3,2% i marts. Det samlede salg lød på 441 mia. kr. Der er taget højde for sæson og handelsdage i tallene. Selv når vi korrigerer for udviklingen i inflationen er der tale om en stigning i virk­som­he­der­nes salg i marts på 2,5%.

Dermed har de danske virksomheder øget salget i samtlige af årets tre første måneder, og salget slår rekord for tredje måned i træk. Sammenligner vi årets første kvartal som helhed med kvartalet før, er virk­som­he­der­nes salg steget med 5,7%.

Salget i de danske virksomheder slår imponerende ny rekord i marts. Det sker på trods af markant modvind fra flere retninger, hvor mangel på materialer og arbejdskraft samt stigende energi- og råvarepriser udfordrer virksomhederne hverdag i øjeblikket. Virk­som­he­der­nes flotte præstation falder godt i tråd med den generelle form i dansk økonomi, der er startet stærkt ud i år og har budt på ny be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, rekordmange jobopslag samt fremgang i industrien såvel som eksporten.

Der er typisk store udsving i tallene fra måned til måned. Ser vi på salget over det seneste kvartal er fremgangen blandt andet trukket af bygge og anlæg, industrien samt handel- og trans­port­bran­chen. Omvendt er salgstallene i hotel og re­stau­ra­tions­bran­chen faldet over det seneste kvartal, og med til den historie hører, at det særligt var et stor fald under cor­o­na­re­strik­tio­ner­ne i januar, der trak ned.

Salget i de danske virksomheder kan dog stå overfor en noget kraftigere modvind i den kommende tid. Krigen i Ukraine og omfanget af Vestens sanktioner er fortsat uafklaret, og påvirkningen på dansk økonomi svæver mellem forskellige scenarier. Det vil med stor sandsynlighed påvirke negativt og give vedholden modvind til salgstallene i de danske virksomheder, om end styrken af det ikke er kendt endnu.

I modsat retning trækker så, at mange virksomheder forventer at hæve priserne over de kommende måneder. Dagens tal fra Danmarks Statistik er opgjort i løbende priser, hvorfor prisstigninger vil påvirke i opadgående retning. Der er dog ikke nødvendigvis tale om, at der sælges mere, men blot at der bliver solgt til højere priser, hvilket vil puste salgstallene op. Det er værd at have sig for øje i den nærmeste fremtid, hvor en stadig stigende del af de­tail­bu­tik­ker­ne venter at hæve priserne over den kommende tid. Pris­stig­nin­ger­ne har dog ikke stået for hele fremgangen her i marts. Korrigere vi dagens tal for udviklingen i de generelle for­bru­ger­pris­stig­nin­ger er der stadig tale om en stigning på 2,5% i virk­som­he­der­nes salg i marts.

Relaterede artikler