Danske virksomheders salg steg i februar til ny rekord

Det ligger i meget god tråd med den generelle form i dansk økonomi, som har startet året ud med det lange ben foran.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Nye tal fra Danmarks Statistik for virk­som­he­der­nes salg viser, at salget steg med 2,8% i februar. Det samlede salg lød på 426 mia. kr., hvilket er ny re­kor­dom­sæt­ning. Der er taget højde for sæson og handelsdage i tallene.

Ser vi over de seneste tre måneder har danske virksomheder øget salget med 4%. I forhold til samme periode sidste år ligger salget næsten 22% højere. Sidste års tilsvarende måneder var dog præget af nedlukning i forbindelse med coronakrisen.

Der er ny fart på salgstallene i de danske virksomheder, som drønede op i ny rekord i februar. Meget imponerende tal. Det ligger i meget god tråd med den generelle form i dansk økonomi, som har startet året ud med det lange ben foran. De første måneder har budt på ny be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, rekordmange jobopslag samt fremgang i industrien såvel som eksporten.

De seneste tre måneder er fremgangen blandt andet trukket af bygge og anlæg, industrien samt handel- og trans­port­bran­chen. Omvendt er salgstallene i hotel og re­stau­ra­tions­bran­chen veget lidt over de seneste tre måneder som helhed, men med til den historie hører, at de steg næsten 10% i februar isoleret set.

Salgstallene for de danske virksomheder kan dog stå overfor en noget anden virkelighed over den kommende tid. Fremtiden er aktuelt mere sløret efter Ruslands invasion af Ukraine. Situationen er uafklaret, og påvirkningen på dansk økonomi svæver mellem forskellige scenarier. Det vil med stor sandsynlighed påvirke negativt og give modvind til salgstallene i de danske virksomheder, om end styrken af det ikke er kendt endnu.

I modsat retning trækker så, at mange virksomheder forventer at hæve priserne over de kommende måneder. Og dagens tal er opgjort i løbende priser, hvorfor prisstigninger vil påvirke i opadgående retning. Der er dog ikke nødvendigvis tale om, at der sælges mere, men blot at der bliver solgt til højere priser, hvilket vil puste salgstallene op. Det er værd at have sig for øje i den nærmeste fremtid. Næsten hver andet detailbutik forventer at hæve priserne de kommende tre måneder. Og isoleret set på dag­lig­va­re­bu­tik­ker­ne er det op mod 70%, som venter at hæve priserne. Der er aldrig tidligere registreret så høje andele af virksomheder, som varsler at sætte priserne op ,og det kommer danskerne til at mærke. I industrien er det 38% og 18% hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, og begge steder er det ligeledes markant højere end for et år siden.

Relaterede artikler