Dansk økonomi voksede lidt mindre i 3. kvartal

Væksten for hele året kommer til at være enormt flot, særligt set i lyset af svære økonomiske vilkår.

ZEW-tilliden til tysk økonomi forbedres i februar, men mindre end forventet

Nye tal viser, at BNP i Danmark steg med 0,3% i 3. kvartal. Det er en lille nedjustering end opgørelsen for en måned siden, som lød på 0,5%. I 2. kvartal voksede økonomien med 0,8%, mens den skrumpede med -0,5% i 1. kvartal.

Med dagens tal er dansk økonomi 0,6% større end ved årets begyndelse.

Det er selvfølgelig lidt øv, at væksten i 3. kvartal ikke var så stor, som ventet. Men at dansk økonomi er vokset i en tid med kraftig modvind er egentlig ret flot. Væksten for hele året kommer til at være enormt flot, særligt set i lyset af svære økonomiske vilkår. Året har været indhyllet af usikre momenter som den højeste inflation i 40 år, stor økonomisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine og tilmed cor­o­na­ned­luk­nin­ger i begyndelsen af året. Alligevel har dansk økonomi formået at blive en smule større, og det må man tage hatten af for.

Vi forventer, at den samlede vækst for 2022 vil lande på 3%. Det vil være utrolig flot i en historisk kontekst. Vi skal dog huske på, at en stor del af væksten skyldes det flotte momentum gennem 2021, som præsterede den stærkeste vækst i 27 år. Det betyder, at 2022 er startet ud med rekordstor økonomi. Økonomien er så bygget en smule videre op, og dermed vil 2022 ende med at være 3% større i gennemsnit end 2021.

Pri­vat­for­bru­get har haft et svært 2022 med tilbagegang i alle tre kvartaler, og det vil blive yderligere udfordret henover vinteren. Danskerne oplever de kraftigste prisstigninger i 40 år, og købekraften er slået flere år tilbage. Pri­vat­for­bru­get udgør næsten halvdelen af dansk økonomi og spiller en stor rolle for økonomien. Samtidig står eksporten overfor en svær tid, og særligt hvis den europæiske økonomi bliver hårdt ramt, så vil risikoen for dansk eksport også være mærkbar. Hertil vil in­ve­ste­rin­ger­ne ligeledes være negativt påvirkede af den store usikkerhed.

Der venter en svær tid herfra. Væksten er allerede bøjet af, og udfordringer synes at tårne sig op. Der er trængte udsigter for privatforbrug, eksport og investeringer. Fælles er et enormt pris- og om­kost­nings­pres, højere renter samt slørede frem­tids­ud­sig­ter. Vi forventer at kunne se det i væksttallene til næste år, og der en overhængende risiko for, at dansk økonomi vil skrumpe for en periode. Til næste år forventer vi en samlet tæt på 0%.

Den udfordrende tid sker dog på et ekstremt stærkt udgangspunkt. Økonomien har aldrig været større, og der er rekordmange i beskæftigelse. Samtidig er danskerne samlet set velpolstrede med store opsparinger og en solid buffer i en svær tid. Den kommende periode bliver svær, men der er alt mulig god grund il at tro på, vi kommer ud på den anden side i fornuftig stand.

Relaterede artikler