Dansk økonomi voksede i 2. kvartal

Udsigterne for dansk økonomi er dog mørke.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi voksede med 0,9% i 2. kvartal. Det er det samme som ved of­fent­lig­gø­rel­sen af væksten for en måned siden. Især eksporten samt hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen bidrager til den positive kvartalsvækst i 2. kvartal. I 1. kvartal skrumpede økonomien omvendt, men faldet i BNP er nedjusteret. De nye tal viser, at dansk økonomi alene skrumpede med -0,5% mod tidligere -1,1%. Samlet betyder det, at dansk økonomi dybest set er blevet en smule større gennem 2022.

Dagens tal er overraskende fornuftige. Dansk økonomi har foreløbig formået at vokse en lille smule i 2022 trods den ekstremt svære tid, som økonomien står i. I 2. kvartal holdt pri­vat­for­bru­get stand, selvom priserne steg yderligere. Samtidig voksede eksporten trods modvind udenfor landets grænser, mens også in­ve­ste­rin­ger­ne bidrog til væksten. Alt i alt en faktisk fornuftig runde for tiden.

Udsigterne for dansk økonomi er dog mørke. Danskerne oplever lige nu de kraftigste prisstigninger i næsten 40 år. Det trækker rå kontanter ud af hus­hold­nings­bud­get­ter­ne og vil bide på pri­vat­for­bru­get, som set for året som helhed allerede er begyndt at skrumpe. For­bru­ger­til­li­den er rekordlav, og usikkerheden for økonomien er skruet i vejret efter Ruslands invasion af Ukraine. Vi går en utrolig svær tid i møde for dansk økonomi.

Pri­vat­for­bru­get udgør næsten halvdelen af dansk økonomi og spiller en kæmpe rolle for økonomien. Når pri­vat­for­bru­get skrumper, giver det genlyd i den brede økonomi. Danskernes indkomster og formuer mister købekraft af den høje inflation. Købekraften er sendt flere år tilbage, og vi skal op mod et halvt årti ud i fremtiden, før danskernes købekraft er tilbage på det samme som før den kraftige stigning i priserne. Der er imidlertid også en række ting, som holder danskerne forbrugsstærke trods den høje inflation. Beskæftigelsen ligger på rekordhøje niveauer, og samtidig har de danske husholdninger samlet set pæne opsparinger at tære på.

Udfordringerne for dansk økonomi er fuldt intakte. Inflationen er tårnhøj, for­bru­ger­til­li­den er rekordlav, og usikkerheden om fremtiden er massiv. Pri­vat­for­bru­get og eksporten står overfor en udfordrende tid med modvind, og den store usikkerhed risikerer også at sætte spor i in­ve­ste­rin­ger­ne. Netop de tre komponenter, som viste ganske fornuftige takter i dagens tal for 2. kvartal.

Der er også lidt lyspunkter i horisonten. Vi går ind i en svær tid på et stærkt udgangspunkt med rekordhøj beskæftigelse, økonomisk robuste husholdninger og sunde offentlige finanser. Økonomien kører aktuelt over sin egen ka­pa­ci­tets­græn­se, og et lavere tempo ville på et tidspunkt være uundgåeligt. Jeg er ganske fortrøst­nings­fuld om, at vi kommer ud på den anden side af den her krise i en solid forfatning.

Relaterede artikler