Dansk økonomi voksede i 3. kvartal

Udfordringerne tårner sig dog op.

Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Dansk økonomi voksede med 0,5% i 3. kvartal. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik på BNP-indikatoren, som giver første indblik i væksten i dansk økonomi. Det er især industrien og serviceerhverv rettet mod hus­hold­nin­ger­ne, som trækker op i aktiviteten i 3. kvartal. Dansk økonomi er i dag næsten 1% større end ved årsskiftet. I 2. kvartal voksede BNP med 0,9% og faldt i 1. kvartal med -0,5%.

Wow, dansk økonomi vokser i en tid med kæmpe usikkerhed og massiv modvind. Udfordringerne tårner sig op, men økonomien er alligevel vokset gennem de seneste to kvartaler. Det er ganske enkelt imponerende, og dansk økonomi viser flot mod­stands­dyg­tig­hed.

Vi kan dog ikke se os fri for en svær tid forude for dansk økonomi. Udfordringerne har tårnet sig op i 2022, og det risikerer at bide på alt lige fra privatforbrug til eksport til investeringer.

Pri­vat­for­bru­get vil blive markant udfordret over vinteren. Danskerne oplever de kraftigste stigninger i for­bru­ger­pri­ser­ne i 40 år, hvor inflationen seneste har rundet 10%. Købekraften bliver simpelthen suget ud af de danske hus­hold­nings­bud­get­ter, og det kan ikke undgå at påvirke pri­vat­for­bru­get. Et meget tydeligt vidnesbyrd om den trængte tid er, at for­bru­ger­til­li­den er rekordlav. Pri­vat­for­bru­get udgør næsten halvdelen af dansk økonomi og spiller en stor rolle for økonomien.

Samtidig står eksporten overfor en svær tid. Den globale usikkerhed er steget markant efter Ruslands invasion af Ukraine. Særligt hvis den europæiske økonomi bliver hårdt ramt, vil risikoen for dansk eksport være mærkbar. Hertil vil in­ve­ste­rin­ger­ne også være negativt påvirkede af den store usikkerhed.

Vi forventer, at den samlede vækst for året ender på den gode side af 2,5%. Det lyder jo i sig selv flot, men det i høj grad et overhæng fra 2021. I 2021 oplevede dansk økonomi den stærkeste vækst i 27 år med næsten 5%. Det betyder, at vi er trådt ind i 2022 med en rekordstor økonomi og dermed i gennemsnit en økonomi, som er omkring 2% større end i 2021.

I de aktuelt meget negative udsigter for økonomien er det vigtigt også at fremhæve det positive bagtæppe. Faldet sker fra et ekstremt stærkt udgangspunkt med en rekordstor dansk økonomi, rekordmange i beskæftigelse og laveste ledighed siden 2008. Samtidig er danskerne samlet set velpolstrede med store opsparinger og en solid buffer til en svær tid. Vi forventer, at den kommende periode bliver svær, men at kommer ud på den anden side i fornuftig stand.

Relaterede artikler