Dansk økonomi undgår teknisk recession

Det er hammerstærkt i en tid med massive udfordringer og modvind.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dansk økonomi på grænsen til højeste vækst i 27 år

Dansk økonomi voksede med 0,7% i 2. kvartal. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik på BNP-indikatoren, som giver første indblik i væksten i dansk økonomi. Det var især industrien samt hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen, som trak op i 2. kvartal.

Stigningen i BNP i 2. kvartal kommer ovenpå et fald i 1. kvartal på -0,5%. Dermed undgår dansk økonomi at gå i teknisk recession. Sidste år voksede dansk økonomi med det stærkeste siden 1994 med imponerende 4,9%.

Dansk økonomi undgår at gå i teknisk recession. Det er den hurtige konklusion efter dagens tal. Det er hammerstærkt i en tid med massive udfordringer og modvind. Tempoet er stadig højt, og beskæftigelsen slår stadigvæk den ene rekord efter den anden. Så der er ikke nogen ka­ta­stro­festem­ning her og nu. Det er dansk økonomi for stærk til, selvom virkeligheden og tiden er en anden end for blot et halvt år siden.

Der er dog ingen tvivl om, at udfordringerne har tårnet sig op for dansk økonomi. Virkeligheden er en anden, og der venter en svær tid. Det ændrer dagens ellers flotte tal ikke på. Inflationen er den højeste i næsten 40 år, for­bru­ger­til­li­den er drønet ned i bundrekord og ledigheden er småt begyndt at stige.

Danskerne oplever lige nu de kraftigste stigninger i for­bru­ger­pri­ser­ne i næsten 40 år. Det trækker købekraft ud af forbrugerne og klemmer på pri­vat­for­bru­get. Pri­vat­for­bru­get udgør næsten halvdelen af dansk økonomi og spiller derfor en kæmpemæssig rolle for økonomien. Vi er dog fortrøst­nings­ful­de, da de danske forbrugere står stærkt med den højeste beskæftigelse nogensinde og massive opsparinger.

Udsigterne for dansk økonomi er præget af markant usikkerhed, og udfordringer vil bide på økonomien. Inflationen vil præge pri­vat­for­bru­get, og usikkerheden er taget markant til efter Ruslands invasion af Ukraine. Den europæiske økonomi kan opleve mærkbare slag som følge af krigen, og det er en tilhørende stor risiko for dansk økonomi og vores eksport. Samtidig risikerer usikkerheden om fremtiden også at sætte sig negativt i in­ve­ste­rin­ger­ne. Set for året som helhed ser vi væksten ende på omkring 2,5%. Forventningen om en egentlig flot årsvækst skyldes imidlertid et pænt overhæng fra 2021 og ind i 2022.

BNP skal tages med et god portion salt og kan ikke stå alene som pejlemærke. Selvom beskæftigelsen stadig stiger, så er ledigheden efter en tid med markante fald så småt begyndt at stige. Jobopslagene viser ikke sammen højde som tidligere. For­bru­ger­til­li­den og er­hverv­stil­li­den er faldet og viser mærkbart koldere tilstande. Mange tal peger i retning af en dansk økonomi, som står i en ny virkelighed.

Relaterede artikler