Dansk økonomi på lille skrump i 1. kvartal

Det meget lille skrump hverken katastrofalt eller alarmerende.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
FED skruer ned for obligationsopkøb

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi skrumpede med 0,1% i 1. kvartal. Det er præcist det samme, som BNP-indikatoren kom frem til for to uger siden. Danmarks Statistik pointerer, at det blandt andet var nedgang tjenesteydende erhverv rettet mod hus­hold­nin­ger­ne, der var påvirket af COVID-19-restriktioner i januar. Herudover var der nedgang i det offentlige forbrug, som trak ned i den økonomiske aktivitet. Pri­vat­for­bru­get faldt med 1,2%.

Det minimale skrump er så absolut godkendt med tanke på de helt ekstraordinære omstændigheder. Januar bød på cor­o­na­ned­luk­nin­ger, februar neddrosling i sund­heds­om­rå­det og i marts blev usikkerhed og inflation sparket i vejret med Ruslands invasion af Ukraine. Så i det lys er det meget lille skrump hverken katastrofalt eller alarmerende. Samtidig sker det efter et fuldstændig henrivende 2021 med den stærkeste vækst i næsten tre årtier. Så dansk økonomi befinder sig fortsat på rekordstore niveauer trods det lille fald.

Virkeligheden for dansk økonomi er en anden nu. Udfordringerne nærmest tårner sig op, og sidste års væksteventyr kommer ikke til at gentage sig i år. Prisstigninger bider for alvor på forbrugerne, og det vil få pri­vat­for­bru­get til at halte. Samtidig medfører Ruslands invasion af Ukraine usikkerhed, som kan være gift for en økonomi. Dansk økonomi står dog på et ekstremt stærkt sted og er mod­stands­dyg­tig.

Danskerne oplever lige nu de kraftigste pris­stig­nin­ger­ne siden 1984, og det vil holde pri­vat­for­bru­get i kortere snor. Priserne stiger lige nu hurtigere end vores indkomster, og det udhuler forbrugernes købekraft. Netop pri­vat­for­bru­get har ellers spillet en afgørende rolle i vejen ud af coronakrisen, men vi ser ikke samme fremgang i den kommende tid. Samtidig kan usikkerheden dæmpe in­ve­ste­rin­ger­ne, mens eksporten kan komme under pres.

Trods modvinden er vi fortrøst­nings­ful­de for dansk økonomi, som er kommet yderst fornuftigt ud af startblokken i den første del af 2022. Det giver et godt udgangspunkt til den kommende tids modvind. De danske forbrugere står stærkt med den højeste beskæftigelse nogensinde og massive opsparinger. Vi forventer, at dansk økonomi ender med vækst på omkring 3,5% i år. Det vil i sig selv være en høj vækst, men en stor del af det skyldes imidlertid den stærke fremgang i 2021, som leverer stafetten videre til 2022 i et højt tempo.

Med en rekordstor dansk økonomi og stadig stærke nøgletal fra jobmarkedet er risikoen omvendt, at det også kan gå for stærkt. Risikoen for overophedning er reel, hvor ledigheden har ramt det laveste siden 2008. Jobopslagene ligger fortsat til den høje side, mens virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. Det betyder, at kapaciteten og potentialet for yderligere fremgang er udfordret, og risikoen for at løn- og inflationspres er til stede.

BNP er et væsentligt tal for økonomien, men skal altid tages med et god portion salt og kan ikke stå alene som pejlemærke. Andre økonomiske nøgletal viser dog helt samme tem­pe­ra­tur­må­ling med en ganske varm økonomi. Beskæftigelsen har imidlertid også vist pæn fremgang i 1. kvartal og ramt nye rekorder.

Relaterede artikler