Dansk eksport falder for første gang i år

Ruslands invasion af Ukraine har sløret fremtiden og de økonomiske udsigter er mere usikre.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark eksporterede for 146 mia. kr. i april. Det er 2,4% mindre i forhold til i marts, når der tages højde for sæson. Det er det første fald i den danske eksport siden december sidste år. Eksporten er dog så absolut mere end godkendt i den foreløbige del af 2022 som helhed. Eksporten har i 2022 været 25% højere sammenlignet med de samme måneder sidste år.

Den danske eksport oplever sit første fald i 2022. Efter en fornuftig start på året står eksporten generelt overfor en sværere tid. Ruslands invasion af Ukraine har sløret fremtiden og de økonomiske udsigter er mere usikre. Det påvirker også de danske eks­port­ud­sig­ter. Vores direkte samhandel med både Rusland og Ukraine er begrænset, men påvirker krigen den samlede europæiske økonomi i større negativ grad, så er vi fra den vej også udsatte i Danmark. Det er en reel og ikke usandsynlig risiko.

Tallene tegner tilmed et lidt rosenrødt billede af den danske eksport end virkeligheden. Det skyldes, at priserne også er steget på det, som vi eksporterer. Ser vi alene på mængderne, så faldt eksporten i april med 8%. Uden­rigs­hand­len gøres typisk op i løbende priser, og korrigerer vi for pris­ud­vik­lin­gen, ser det desværre mindre godt ud. Ikke desto mindre er der fortsat tale om fremgang i 2022 som helhed. I 2022 har vi mængdemæssigt eksporteret for 5% mere sammenlignet med de samme måneder i 2021.

Eksporten udgør en stor del af den danske økonomi og beskæftiger i omegnen af 900.000 i Danmark. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med stort fokus på medicin og vindmøller. Coronakrisen har dog vist, at vi med tydelighed ikke er helt afskærmede overfor ændringer i den globale økonomi, og derfor er vi også udsatte overfor negativ global økonomisk påvirkning i den kommende tid.

Relaterede artikler