Byggebeskæftigelsen nærmer sig ny rekord

Det er i bund og grund et udtryk for, at det går godt i dansk økonomi.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen i 4. kvartal lød på 188.800, når der korrigeres for sæson. Det er en stigning på 1.967 i forhold til 3. kvartal og godt 7.300 flere i forhold til for et år siden. Med dagens tal er byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen tæt på at nå rekordtoppen fra midten af 2007. Dengang toppede beskæftigelsen indenfor byggeriet med knap 192.500.

Byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen viste en fin form mod slutningen af 2021 og præsterede største stigning i tre kvartaler. Man er skridt efter skridt i gang med at indhente rekorden fra 2007. Beskæftigelsen indenfor byggeriet led et kortvarigt knæk i den spæde begyndelse af coronakrisen, men derfra er det overordnet set gået fremad. Det er i bund og grund et udtryk for, at det går godt i dansk økonomi.

En del af baggrunden skal blandt andet findes på et boligmarked, hvor coronakrisen har givet næring til bolighandlerne, som der ofte skal bruges håndværkere i forbindelse med et køb og salg. Samtidig har danskerne været sultne efter at renovere på boligen. I tillæg blev der undervejs fra offentlig side også skudt krudt af med fi­nans­po­li­tik­ken med an­lægs­in­ve­ste­rin­ger, hvor lofterne blev sløjfet i 2020 og hævet i 2021. Det har alt sammen bidraget til at løfte beskæftigelsen indenfor byggeret.

De største fremgange i 2021 er især at finde indenfor tømrere, murere og an­lægs­en­tre­pre­nø­rer, som alle er steget med i omegnen af 1.200-1.300 personer. Beskæftigelsen indenfor VVS og blikkenslagere er steget knap 800, mens maler- og glarmestre er steget med mere end 700. Byg­ge­en­tre­pre­nø­rer er steget knap 500 og el-installatører med knap 300.

I den sidste halvdel af 2021 har udfordringer med mangel på materialer og arbejdskraft presset sig på. I den seneste rundspørge for december svarede 41% af byg­ge­virk­som­he­der­ne, at mangel på arbejdskraft var pro­duk­tions­hæm­men­de. Det var til sammenligning 2% tilbage i februar. Hertil berettede 24% om mangel på materialer og udstyr.

Relaterede artikler