Beskæftigelsen stiger 5.500 og slår ny rekord

Vi forventer, at beskæftigelsen stiger med yderligere 30.000 i 2022.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg 5.470 i december, når der tages højde for sæson. Det betyder, at der er 2.916.500 lønmodtagere i Danmark i dag, hvilket er ny rekord.

Dagens tal bringer den samlede fremgang i beskæftigelsen i 2021 op på svimlende 141.600 personer. Det betyder, at beskæftigelsen i dag er næsten 116.000 højere end før coronakrisen.

Det danske arbejdsmarked brøler med flot styrke. Det kan dog ikke måle sig med de foregående måneders meget voldsomme ridt, men det er fortsat ganske imponerende be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­ger, som vi er vidne til. Fremgangen er enormt glædelig og et meget tydeligt udtryk for det høje tempo, der er i dansk økonomi lige nu, hvor vi netop har præsteret den højeste økonomiske vækst i 15 år.

Vi må dog også erkende, at den høje fart giver næring til en snigende bekymring om, hvorvidt farten er for føj i økonomien. Vi står ikke i en overophedning, men risikoen er tiltagende. Vi forventer dog, at tempoet går ned i 2022, og det vil også være ganske fint og decembers lidt mindre fremgang kan blive kimen til det lavere tempo. Der vil fortsat være tal om fremgang, hvor endnu flere danskere kommer i arbejde, men i et langsommere tempo.

Vi forventer, at beskæftigelsen stiger med yderligere 30.000 i 2022. Dermed vil der komme fortsat flere danskere i arbejde og nye be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der er i sigte, som dog udbygges i et stadig langsommere tempo. Sammen med den dybt imponerende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang er ledigheden skrumpet mærkbart i Danmark, som i dag lyder på 70.900 ledige. Det svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 2,5% og er dermed tæt på at gå endnu lavere end bunden i 2008 på 2,4%. Vi forventer, at ledigheden går det sker i en af de første måneder i 2022.

Den meget høje efterspørgsel efter arbejdskraft er fuldt ud intakt ved begyndelsen af 2022. I januar var antallet af nye jobopslag rekordhøj, hvor der blev slået næsten 36.000 stillinger op. Det viser nyeste tal fra Jobindex, hvor jobopslagene altså lyder på det højeste nogensinde i statistikkens 19 årige historik.

Den ekstremt høje fart på det danske arbejdsmarked med en hastigt skrumpende ledighed har medført, at mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. Således melder 46% af byg­ge­virk­som­he­der­ne om mangel på arbejdskraft. I industrien er det 42% og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne 35%. Det er for alle erhverv på rekordhøje niveauer, hvilket i høj grad er trukket af de stærke takter i dansk økonomi. Oveni de stærke økonomiske takter har der i tillæg været et øget behov for arbejdskraft forbundet med pandemien, som vi forventer fordufter igen i takt med, at test­ka­pa­ci­te­ten er reduceret og re­strik­tio­ner­ne ophørt.

Relaterede artikler