Beskæftigelsen i rekord

Selvom tempoet er gået ned, så er beskæftigelsen nu steget i 16 måneder i træk.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 7.929 i maj, når der tages højde for sæson. Det betyder, at der nu er 2.956.000 lønmodtagere i arbejde, hvilket er ny rekord for beskæftigelsen i Danmark. Beskæftigelsen er steget uafbrudt de seneste 16 måneder, hvor den samlet er gået frem med imponerende 191.700 personer.

Beskæftigelsen skyder videre op i ny rekord. Selvom tempoet er gået ned, så er beskæftigelsen nu steget i 16 måneder i træk. Det er imponerende så mange, der er kommet i arbejde det seneste års tid, og stadig gør det. Og det på trods af meldinger om mangel på arbejdskraft og modvind til økonomien fra blandt andet kraftige stigninger i både forbruger- og pro­du­cent­pri­ser.

Modvinden tager til i øjeblikket, og det vil også betyde faldende efterspørgsel efter arbejdskraft. Der kan såmænd godt komme nye rekorder til, men vi forventer desværre, at de bedste tider for beskæftigelsen ligger bag os. Vi ser, at fremgangen vil bremse op, og der er også risiko for tilbagegang.

Det langsommere tempo for beskæftigelsen, og risiko for tilbagegang, kommer af, at massiv modvind har ramt økonomien. Modvinden består af den højeste inflation i tæt på 40 år, som bider på pri­vat­for­bru­get. Samtidig er eks­port­ud­sig­ter­ne forringede, mens investeringer kan dampe af med den forøgede usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine. Det risikerer at hive beskæftigelsen med ned. Det kommende år bliver i sandhed spændende at følge, men desværre med større bekymring end begejstring.

Efterspørgslen efter arbejdskraft ligger fortsat til den pæne side, selvom tempoet er gået en anelse ned. I juni blev der slået næsten 34.000 nye stil­lings­op­slag op, hvilket er godt 30% højere sammenlignet med perioden før coronakrisen. Men gennem de seneste fire måneder har der været tale om fald i nye stil­lings­op­slag, når vi tager højde for sæson. Ser vi samlet på den nærmeste fremtid kan der godt ligge nye be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der og lure i kulissen, men i en noget lavere tempo.

Mange virksomheder melder om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger og mangel på arbejdskraft. Omkring 40% af virksomhederne i byggeriet, industrien og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne melder om mangel på arbejdskraft. Det er en hæmsko for økonomien i sig selv, da kapaciteten i økonomien er udfordret ovenpå et år med den højeste vækst i 27 år og fuldt drøn på beskæftigelsen. Det seneste års meget markante fremgang i beskæftigelsen har også betydet, at ledigheden i Danmark ligger tæt på bunden fra 2008 og senest på 2,5% i maj. Den lave ledighed i kombination med de mange jobopslag er derfor ikke entydig positiv.

Relaterede artikler