Beskæftigelsen i byggeriet slår ny rekord

En del af baggrunden skal blandt andet findes på et boligmarked, hvor coronakrisen har givet næring til bolighandlerne, som der ofte skal bruges håndværkere i forbindelse med et køb og salg.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen steg i 1. kvartal med 5.279, når der korrigeres for sæson. Det betyder, at byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen rammer 195.000, hvilket er det højeste nogensinde. Rekorden fra 2007 bliver således slået med dagens tal.

Byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen viser fremragende form i 1. kvartal, som præsterede den største kvartalsvise fremgang i 15 år. Og nu er rekorden fra 2007 så indhentet. Udover en stærk dansk økonomi, så kan det tænkes, at der har været ekstra tryk på renoveringerne rundt omkring i landet, inden hånd­vær­ker­fradra­get blev sløjfet ved udgangen af 1. kvartal.

Beskæftigelsen indenfor byggeriet led et kortvarigt knæk i den spæde begyndelse af coronakrisen, men derfra er det overordnet set gået fremad. Det er generelt gået godt i dansk økonomi den seneste tid med stærkeste vækst i 27 år, og det mærker byggeriet.

En del af baggrunden skal blandt andet findes på et boligmarked, hvor coronakrisen har givet næring til bolighandlerne, som der ofte skal bruges håndværkere i forbindelse med et køb og salg. Samtidig har danskerne været sultne efter at renovere på boligen. I tillæg blev der undervejs fra offentlig side også skudt krudt af med fi­nans­po­li­tik­ken med an­lægs­in­ve­ste­rin­ger, hvor lofterne blev sløjfet i 2020 og hævet i 2021. Det har alt sammen bidraget til at løfte beskæftigelsen indenfor byggeret.

Den seneste tid har dog været og er aktuelt mere udfordrende. Mange byg­ge­virk­som­he­der melder om mangel på materialer og arbejdskraft. I runde tal melder næsten hver fjerde i byggeriet om mangl på materialer, mens det er mere end hver fjerde, som melder om mangel på arbejdskraft. Samtidig er hånd­vær­ker­fradra­get sløjfet ved udgangen af 1. kvartal, hvilket også vil dæmpe efterspørgslen. Indenfor bygge og anlæg venter man også nogenlunde uændret beskæftigelse over de kommende tre måneder.

Relaterede artikler