Beskæftigelsen falder med 5.000 personer

Det er første gang i 18 måneder, at beskæftigelsen falder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen faldt med 4.786 i juli, når der tages højde for sæson. Det er første gang i 18 måneder, at beskæftigelsen falder. Det er særligt offentlig forvaltning og service, som driver faldet i beskæftigelsen i juli. Her var der knap 5.600 færre i arbejde i forhold til måneden før. Der er dog også små fald at spore i øvrige brancher som handel, transport og kommunikation.

Trods faldet er beskæftigelsen fortsat meget høj. Der er i dag 2.953.000 lønmodtagere i arbejde i Danmark, og slog for blot en måned siden rekord. Rekorden kom i hus efter en imponerende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang på 193.000 personer, før dagens tal brød næsten halvandet års fremgang.

Av, beskæftigelsen falder for førstegang i halvandet år. Det hele, og mere til, skyldes dog den offentlige beskæftigelse. Så det er ikke så slemt, som det umiddelbart ser ud. Ikke desto mindre er der også spæde fald i flere erhverv, og de foregående måneders massive fremgang er totalt forsvundet. Dagens tal er ikke et godt tal for den danske økonomi.

Udfordringerne tårner sig op for dansk økonomi, og det sætter spor i beskæftigelsen. Det her er endnu et ubehageligt tal i rækken, som fortæller om en væsentligt mere udfordret tid for den danske økonomi. Et lille lyspunkt i en svær tid er dog, at vi skal huske og se positivt på, at beskæftigelsen ligger på rekordhøjder. Så vi har ramt modvinden i en stærk ud­gangs­po­si­tion.

Udfordringerne tårner sig op for dansk økonomi. Inflationen er den højeste i 39 år, for­bru­ger­til­li­den er rekordlav, ledigheden er begyndt at stige, renterne tordner i vejret og modvind fra udlandet banker meget snart for alvor på døren til dansk økonomi. Der er ingen tvivl om, at vi går et svært efterår og vinter i møde, men positivt er det, at vi rammer med en stærk ud­gangs­po­si­tion med en historisk høj beskæftigelse.

Der er dog fortsat pæn efterspørgsel efter arbejdskraft. I august blev der slået mere end 30.000 nye stillinger op, hvilket er det næsthøjeste for en august måned i næsten 20 år. Der er i 2022 i gennemsnit kommet næsten 6.000 flere i arbejde hver måned, men det er fortid og kommer ikke til at gentage sig over den nærmeste fremtid. Og selvom der fortsat er mange nye stil­lings­op­slag, så er antallet nedadgående måned for måned, mens også beskæftigelsen nu er faldet for første gang i 18 måneder.

Relaterede artikler