Antallet af ledige stillinger sætter ny rekord i 1. kvartal

Det vidner om, at det er et rigtig godt tidspunkt at komme i job eller skifte job.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Oktober bød på højeste antal jobannoncer i næsten 14 år

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 1. kvartal var 68.300 ledige stillinger i den private sektor i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er det højeste nogensinde målt i statistikkens mere end 10-årige historie.

Antallet af ledige stillinger steg 2.600 i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal, hvilket svarer til en stigning på 4,0%. Antallet af ledige stillinger er steget hvert kvartal siden 2. kvartal 2020. Og sammenligner vi med 4. kvartal 2019, altså perioden før coronakrisen, så er antallet af ledige stillinger steget med 32.100 svarende til en fremgang på ekstreme 89%.

Starten af året bød på et imponerende højt antal ledige stillinger. Det vidner om, at det er et rigtig godt tidspunkt at komme i job eller skifte job, hvis man er på udkig efter noget nyt. Stillingerne har hobet sig op på jobmarkedet, hvor der ikke tidligere er målt et så stort antal ledige stillinger i den private sektor. Vi ser da også, at der har været en uafbrudt stigning i beskæftigelsen gennem de seneste 14 måneder, og at færre er tilmeldt ledighed.

Ophobningen af ledige stillinger sker samtidig med, at ledigheden er faldet ni måneder i træk og ramte 70.000 i april, hvilket er det laveste antal af ledige til rådighed for ar­bejds­mar­ke­det siden 2008. Dermed er efterspørgslen efter arbejdskraft intakt og tårnhøj. Det er vores forventning, at den intakte ar­bejds­kraft­s­ef­ter­spørgsel også i den kommende tid vil bidrage til, at ledighedskøen vil skrumpe.

Bagsiden af medaljen er dog, at mange virksomheder melder om eller tæt på rekordstor mangel på arbejdskraft. I den seneste måling fra maj melder mindst fire ud af 10 virksomheder om mangel på arbejdskraft. Hertil kommer den øgede usikkerhed i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, der kan og vil påvirke dansk økonomi negativt gennem flere kanaler. Risiciene for at vi kan komme til at stå overfor en ny virkelighed på ar­bejds­mar­ke­det og i dansk økonomi er store i øjeblikket. Billedet for fremtiden er sløret lige nu, om end vi på nuværende tidspunkt dog er fortrøst­nings­ful­de på dansk økonomis vegne.

Relaterede artikler